fbpx
Leestijd: 8 minuten

Wat is de relatie tussen Chakra’s en Migraine?

In de wereld van alternatieve geneeskunde en holistische gezondheid, zijn chakra’s vaak een onderwerp van gesprek. Deze energiecentra in het lichaam worden verondersteld invloed uit te oefenen op zowel fysieke als emotionele gezondheid.

Ook bij migraine zijn chakra’s naar voren gebracht als mogelijke invloedsfactor.

Wat zijn chakra’s zijn en hoe houden ze verband met migraine?

Wat zijn chakra’s?

In de context van spirituele en alternatieve geneeskunde tradities, worden chakra’s beschouwd als draaiende energiecentra die zich langs de wervelkolom bevinden. Ze worden voorgesteld als draaikolken van energie die verantwoordelijk zijn voor het opnemen, transformeren en verdelen van levensenergie, ook wel bekend als “prana,” “chi” of “qi.”

Elk chakra wordt geassocieerd met specifieke fysieke, emotionele en spirituele aspecten van het menselijk bestaan. Ze dienen als bruggen tussen het fysieke lichaam en het subtiele energielichaam.

Elk chakra wordt vaak in verband gebracht met bepaalde organen, lichaamsfuncties en emotionele kenmerken.

koolraap c
pomme-50 klein vierkant

Wat is een energielichaam?

Een energielichaam, ook wel bekend als het “subtiele lichaam,” is een concept uit verschillende spirituele en alternatieve geneeskunde tradities. Het verwijst naar een niet-fysiek aspect van het menselijk wezen dat wordt gezien als een energetisch veld dat het fysieke lichaam doordringt en omringt.

Dit energielichaam wordt verondersteld vitale levensenergie, prana, chi, of qi genaamd, te bevatten en te transporteren, en het heeft invloed op zowel de fysieke als de mentale/emotionele gezondheid.

Er zijn verschillende benaderingen en concepten in diverse culturen en tradities die verwijzen naar het energielichaam:

1. Chakra-systeem: Zoals eerder besproken, is het chakra-systeem een concept uit Oosterse spirituele tradities, waarbij energiecentra (chakra’s) in het energielichaam worden gezien als draaikolken van energie die invloed uitoefenen op diverse aspecten van welzijn.

2. Meridianen in de Chinese geneeskunde: In de traditionele Chinese geneeskunde wordt het energielichaam benaderd via een netwerk van energiekanalen of meridianen. Deze meridianen vormen een complex systeem dat de stroming van levensenergie, bekend als “qi,” door het lichaam reguleert en in evenwicht houdt. Onze meridianen zijn gekoppeld aan onze organen.

3. Aura: De aura wordt vaak beschreven als een kleurrijke, vibrerende energie die het fysieke lichaam omringt. Het wordt geassocieerd met emoties, gedachten en spirituele toestanden. Veel mensen die met energiewerk bezig zijn, geloven dat de aura informatie kan verschaffen over de toestand van iemands fysieke en mentale gezondheid.

4. Prana in de yogafilosofie: In de yogafilosofie wordt “prana” gezien als de levensenergie die alles doordringt. Het reguleert ademhaling, beweging en bewustzijn. Ademhalingsoefeningen (pranayama) worden in yoga beoefend om de stroom van prana te bevorderen.

5. Reiki en andere energiehelingsmethoden: Verschillende energiehelingsmethoden, zoals reiki, werken met het idee dat beoefenaars kunnen helpen om geblokkeerde of onevenwichtige energie in het energielichaam te herstellen door handoplegging of andere technieken.

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Chakra’s en hun Eigenschappen

Er zijn zeven belangrijke chakra’s, elk met een unieke focus en betekenis:

Wortelchakra (Muladhara): Gelegen aan de basis van de wervelkolom, dit chakra wordt geassocieerd met overleving, veiligheid, stabiliteit en de verbinding met de aarde. Het beïnvloedt elementen zoals de bijnieren en het immuunsysteem.

Heiligbeenchakra (Svadhishthana): Dit chakra bevindt zich net onder de navel en staat in verband met emoties, seksualiteit, creativiteit en plezier. Het wordt geassocieerd met organen zoals de geslachtsklieren en de blaas.

Zonnevlechtchakra (Manipura): Gelegen in het gebied van de maag, dit chakra heeft betrekking op wilskracht, zelfvertrouwen, persoonlijke kracht en spijsvertering.

Hartchakra (Anahata): In het midden van de borst, dit chakra is gericht op liefde, compassie, vergeving en relaties. Het heeft betrekking op het hart en de longen.

Keelchakra (Vishuddha): Gelegen in de keel, dit chakra heeft invloed op communicatie, zelfexpressie en waarheid. Het heeft betrekking op de schildklier en de keel.

Derde oog-chakra (Ajna): Tussen de wenkbrauwen, dit chakra is verbonden met intuïtie, inzicht, verbeeldingskracht en spiritueel bewustzijn.

Kruinchakra (Sahasrara): Bovenop het hoofd, dit chakra is gericht op spiritueel bewustzijn, hoger begrip en eenheid met het universum.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Hoe werken Chakra’s samen met Migraine?

Als je een klacht hebt, dien je goed onderzoek te doen om te kunnen constateren wat er uit balans is. Een therapeut zal niet alleen ingaan op de hoofdklacht en nevenklacht, maar vooral onderzoeken wat er onder de klacht verborgen zit en waar de blokkades zich bevinden.

Binnen de context van migraine wordt vaak het derde oog-chakra (Ajna) genoemd als een mogelijke factor. Een overactief derde oog-chakra wordt soms geassocieerd met te veel denken, overmatige zorgen en stress. 

Deze psychologische en emotionele factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van migraineaanvallen bij gevoelige individuen.

Het idee is dat door de energiestromen in dit chakra te harmoniseren, stressniveaus kunnen worden verminderd, wat op zijn beurt de frequentie en ernst van migraine kan helpen verminderen. 

Dit wordt vaak bereikt door middel van meditatie, visualisatie en ademhalingsoefeningen die gericht zijn op het herstellen van evenwicht in het derde oog-chakra.

Toch is het lastig te stellen dat het voorhoofdchakra daarmee migraine veroorzaakt. In de praktijk zie je dat ook vaak de nieren zijn betrokken bij migraine.

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Pomme--2b klein viierkant

Hoe weet je welk chakra uit balans is?

Meerdere chakra’s kunnen te maken hebben met migraine.

Het identificeren van welk chakra mogelijk uit balans is, vereist een holistische benadering waarbij je zowel fysieke als emotionele signalen observeert. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om te proberen te bepalen welk chakra mogelijk uit balans is:

1. Zelfreflectie:
Neem de tijd om te reflecteren op je emotionele en fysieke toestand. Denk na over welke aspecten van je leven momenteel problematisch zijn. Ervaar je fysieke symptomen, zoals spanning, pijn of ongemak in een bepaald gebied van je lichaam?

2. Kennis van Chakra’s:
Leer over de eigenschappen van elk chakra en hun respectievelijke associaties. Begrijp wat elk chakra vertegenwoordigt in termen van emotionele, fysieke en spirituele aspecten.

3. Observeer Fysieke Symptomen:
Let op fysieke symptomen die kunnen wijzen op een chakra-uitdaging. Bijvoorbeeld, als je vaak keelproblemen hebt, kan dit wijzen op een verstoorde keelchakra (Vishuddha). Als je veel maagklachten hebt, kan dit wijzen op een onevenwichtig zonnevlechtchakra (Manipura).

4. Erken Emotionele Patronen:
Wees bewust van je emotionele patronen. Voel je bijvoorbeeld dat je moeite hebt om jezelf uit te drukken? Dit kan duiden op een uitdaging met het keelchakra. Of ervaar je een gebrek aan zelfvertrouwen? Dit kan een teken zijn van een onevenwichtig zonnevlechtchakra.

5. Intuïtie en Meditatie:
Luister naar je intuïtie en gebruik meditatie om je innerlijke wereld te verkennen. Meditatie kan helpen om de energie in je chakra’s in evenwicht te brengen en je bewustzijn te vergroten over welke chakra’s mogelijk aandacht nodig hebben.

6. Zoek Professionele Hulp:
Als je merkt dat je symptomen ernstig zijn, aanhouden of je dagelijkse leven verstoren, overweeg dan om professionele hulp te zoeken bij een holistische therapeut, een yogaleraar, een reikimaster, een acupuncturist of een erkende gezondheidswerker die bekend is met chakra-werk.

POMME2. klein vierkant

Wetenschap en Chakra’s

Het begrip van chakra’s heeft weinig steun in de wetenschappelijke gemeenschap, voornamelijk omdat ze niet direct meetbaar zijn met de huidige technologie. 

Veel van de wijsheden rond chakra’s zijn gebaseerd op ervaringen en culturele overtuigingen.

Kleuren van voeding om chakra’s te ondersteunen

De relatie tussen de kleuren van voeding en chakra’s is gebaseerd op het idee dat verschillende kleuren corresponderen met verschillende chakra’s in het lichaam.

Elke chakra wordt vaak geassocieerd met een specifieke kleur, en het eten van voedingsmiddelen van die kleur wordt verondersteld de balans en harmonie van dat chakra te ondersteunen.

Hier is een overzicht van hoe kleuren van voeding in relatie tot chakra’s en migraine kunnen worden benaderd:

1. Wortelchakra (Muladhara) – Rood:
Voedingsmiddelen met een rode kleur, zoals rode appels, tomaten, rode paprika’s en bieten, kunnen worden geconsumeerd om dit chakra te ondersteunen. Een gezond wortelchakra kan helpen bij het verminderen van stress en angst, wat op zijn beurt migraine kan helpen voorkomen.

2. Heiligbeenchakra (Svadhishthana) – Oranje:
Voedingsmiddelen met een oranje kleur, zoals wortelen, zoete aardappelen, mango’s en pompoen, kunnen helpen om dit chakra in balans te brengen. Een evenwichtig heiligbeenchakra kan bijdragen aan het verminderen van emotionele spanningen die migraine kunnen uitlokken.

3. Zonnevlechtchakra (Manipura) – Geel:
Voedingsmiddelen met een gele kleur, zoals bananen, maïs, gele paprika’s en citroenen, kunnen worden geconsumeerd om dit chakra te ondersteunen. Een gebalanceerd zonnevlechtchakra kan helpen bij het verminderen van stressgerelateerde migraineaanvallen.

4. Hartchakra (Anahata) – Groen:
Voedingsmiddelen met een groene kleur, zoals bladgroenten, komkommer, broccoli en groene appels, kunnen worden geassocieerd met het ondersteunen van dit chakra. Een gezond hartchakra kan helpen bij het verminderen van emotionele spanning en het bevorderen van positieve emoties, wat migraine kan helpen verminderen.

Pomme-9364 klein vierkant..

5. Keelchakra (Vishuddha) – Blauw:
Voedingsmiddelen met een blauwe kleur, zoals bosbessen, blauwe druiven en bosbeskleurige voedingsmiddelen, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Een gebalanceerd keelchakra kan bijdragen aan het verminderen van communicatieproblemen en emotionele spanning die migraine kunnen veroorzaken.

6. Derde oog-chakra (Ajna) – Indigo of Paars:
Voedingsmiddelen met een donkerpaarse kleur, zoals bosbessen, pruimen en aubergines, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Het in balans houden van het derde oog-chakra kan helpen bij het verminderen van overmatig denken en stress die migraineaanvallen kunnen triggeren.

7. Kruinchakra (Sahasrara) – Violet of Wit:
Het kruinchakra staat voor hoger bewustzijn, spirituele groei en eenheid. Voedingsmiddelen met een witte kleur, zoals bloemkool, uien en knoflook, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Een evenwichtig kruinchakra kan helpen bij het verminderen van mentale spanning en het bevorderen van innerlijke rust, wat migraine kan helpen voorkomen.

HIER lees je meer over de kracht van kleur in voeding.

Pomme- klein vierkant

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleid ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

 

Warme groet,

ir. Marieke de Zwaan
dé Migraine-coach van Nederland

POMME27 klein vierkant

Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voordat je nieuwe behandelingen uitprobeert.

 

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel: