fbpx
Leestijd: 8 minuten

Wat is de relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma?

In de complexe weefsels van de menselijke ervaring zijn angststoornissen, migraine en trauma als draden die met elkaar zijn verstrengeld, en samen een uniek patroon vormen. 

Wat is de relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma?
Kan trauma een latent mechanisme zijn voor migraine? 

En hoe kan een holistische aanpak bijdragen aan heling op meerdere niveaus?

Angststoornissen: een inwendige strijd

Angststoornissen manifesteren zich in verschillende vormen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis (ongecontroleerde angst en bezorgdheid), paniekstoornis en sociale angststoornis. Deze aandoeningen gaan verder dan de alledaagse zorgen en creëren een innerlijke strijd die het dagelijks functioneren kan verstoren.

Angsstoornissen kunnen zich voordoen als een voortdurende staat van nervositeit, een beklemmend gevoel van onrust, of zelfs verlammende paniekaanvallen die plotseling en onverwacht toeslaan. 

Bovendien kunnen mensen met angststoornissen vaak worstelen met de vrees voor het onbekende en de constante zorgen over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Deze emotionele last kan ook fysiek worden gevoeld, met symptomen zoals hartkloppingen, kortademigheid en maagklachten.

Trauma speelt vaak een sleutelrol in het ontstaan en de verergering van angststoornissen.

POMME4 klein vierkant

De relatie tussen angststoornissen en trauma

Traumatische ervaringen, vooral die uit het verleden die niet volledig zijn verwerkt, kunnen een significante rol spelen bij het ontstaan en verergeren van angststoornissen. 

Trauma kan variëren van schokkende gebeurtenissen tot meer subtiele ervaringen van emotionele stress. 

Onverwerkte emoties en onopgeloste kwesties kunnen sluimeren in het onderbewuste en uiteindelijk uitmonden in symptomen van angst. Het zenuwstelsel kan overgevoelig worden voor stressoren, wat leidt tot chronische angst.

Traumatische ervaringen en angst kunnen een impact hebben op het zenuwstelsel en de reactie op stress beïnvloeden. Dit kan op zijn beurt de gevoeligheid voor migraineaanvallen verhogen. 

Bovendien kunnen de stress en spanning die gepaard gaan met angststoornissen migraine triggers zijn.

Dr. Gabor Maté

Volgens Dr. Gabor Maté, een Canadese arts, bekend vanwege zijn werk op het gebied van verslaving, trauma, stress en de relatie tussen lichaam en geest, gaat trauma verder dan alleen de uiterlijke gebeurtenis. 

Het gaat om hoe de gebeurtenis op dat moment werd ervaren en hoe de spanning, emoties en sensaties die toen werden gevoeld, worden vastgehouden in het lichaam. 

Deze opgeslagen spanning kan in de loop van de tijd onverwerkte emoties en lichamelijke reacties veroorzaken. Dit kan leiden tot allerlei fysieke en psychologische symptomen, waaronder angststoornissen, verslavingen en andere gezondheidsproblemen.

Hij benadrukt dat het begrijpen en loslaten van deze opgeslagen spanning essentieel is voor herstel en het bereiken van een optimale gezondheid en welzijn.

TEM_3717 klein

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Migraine: het verstoorde dansritme van de hersenen

Migraine is meer dan alleen een intense hoofdpijn; het is een complex neurologisch fenomeen dat het ritme van de hersenen verstoort.

Terwijl omgevingsfactoren een grote rol kunnen spelen bij het veroorzaken van migraine, kan het opgeslagen trauma in het lichaam bijdragen aan het ontstaan ervan.

Onderdrukte emoties en onbewuste spanning kunnen de neurologische balans verstoren en migraineaanvallen triggeren.

Trauma: meer dan externe gebeurtenissen

Trauma gaat niet zozeer over gebeurtenissen zelf, maar juist over de diepgaande impact die ze op ons kunnen hebben. Onopgeloste trauma’s kunnen zich vastzetten in het lichaam en de geest, wat leidt tot een breed scala aan fysieke en psychologische symptomen.

Bovendien kan trauma generaties overschrijden en zich manifesteren als intergenerationeel trauma, waarbij emotionele pijn van de ene generatie wordt doorgegeven aan de volgende.

Hoe herken je onbewust trauma?

Onbewust trauma kan subtiel aanwezig zijn in ons dagelijks leven, manifesteert zich in gedragingen, overtuigingen en emotionele reacties. Het kan zich voordoen als onverklaarbare angsten, terugkerende negatieve patronen in relaties of zelfs als fysieke symptomen zoals spanning of hoofdpijn. 

Het herkennen van deze verborgen sporen van het verleden vereist introspectie en zelfbewustzijn. 

Het kan betekenen dat je je bewust wordt van herhalende gedachten die je zelfvertrouwen ondermijnen, of van reacties op situaties die buitensporig zijn in vergelijking met de omstandigheden. 

Het kan ook om het opmerken van vermijdingsgedrag gaan, waarbij je onbewust situaties of mensen vermijdt die je aan eerdere pijnlijke ervaringen herinneren. 

Door aandacht te besteden aan deze subtiele aanwijzingen en te erkennen dat onbewust trauma aan het werk kan zijn, zetten we de eerste stappen op weg naar zelfontdekking en heling.

migraine en hooggevoeligheid - hoogsensiiviteit HSP

Een holistische benadering bij migraine

Het aanpakken van de complexe relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma vereist een holistische benadering die alle lagen van ons menszijn omvat. 

Deze aanpak richt zich op fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus van zelfheling. Het erkent de onderlinge verbondenheid van deze aspecten en streeft naar een evenwichtige balans.

Fysiek niveau: het lichaam

De holistische benadering omvat allereerst het fysieke niveau van zelfheling. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan het welzijn van ons lichaam.

Het kan omvatten: lichamelijke activiteit zoals beweging en ontspanning, voedzaam eten dat ons van binnenuit voedt, en voldoende rust en slaap. Door ons lichaam te verzorgen, creëren we een sterk fundament voor genezing en herstel.

Pomme- klein vierkant

Gezonde voeding bij trauma en angststoornissen

Voeding is meer dan alleen brandstof voor het lichaam; het heeft ook aanzienlijke invloed op onze hersenchemie, hormoonbalans en algehele welzijn. Hier zijn enkele redenen waarom gezonde voeding essentieel is bij trauma en angststoornissen:

1. Neurotransmitters en stemming: Voeding heeft invloed op de aanmaak en regulatie van neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, die van invloed zijn op onze stemming en emoties. Een onevenwichtige voeding kan leiden tot schommelingen in deze neurotransmitters, wat op zijn beurt angstgevoelens kan versterken.

2. Stressrespons: Voeding kan de reactie van het lichaam op stress beïnvloeden. Een dieet dat rijk is aan suikers en bewerkte voedingsmiddelen kan leiden tot een verhoogde reactie op stress en ontstekingen, wat de symptomen van angst kan verergeren.

3. Ontstekingsreacties: Voeding kan ontstekingen in het lichaam bevorderen of verminderen. Chronische ontstekingen worden in verband gebracht met zowel trauma als angststoornissen. Het consumeren van een ontstekingsremmend dieet, rijk aan antioxidanten en voedingsstoffen, kan helpen om ontstekingsreacties te verminderen.

4. Bloedsuikerspiegel: Schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen van invloed zijn op energieniveaus en stemming. Het handhaven van stabiele bloedsuikerspiegels door evenwichtige maaltijden kan bijdragen aan een stabielere gemoedstoestand.

5. Darm-brein connectie: De darmen en de hersenen zijn verbonden via het darm-breinnetwerk. Een gezonde darmflora kan de stemming positief beïnvloeden, terwijl een verstoorde darmgezondheid kan bijdragen aan angstsymptomen.

6. Voedingsstoffen voor de hersenen: Bepaalde voedingsstoffen, zoals omega-3-vetzuren, B-vitaminen en magnesium, spelen een rol in de gezondheid van de hersenen en kunnen bijdragen aan het verminderen van angst en stress.

7. Algehele welzijn: Een voedingspatroon dat rijk is aan volwaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, volle granen, mager eiwit en gezonde vetten, ondersteunt de algehele gezondheid en kan bijdragen aan een positievere gemoedstoestand.

Het is belangrijk op te merken dat voeding slechts een deel is van een holistische aanpak bij trauma en angststoornissen. 

Heb je het webinar over voeding bij migraine al eens bekeken?

 

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

Mentaal niveau: het ontwarren van gedachten en overtuigingen

Op het mentale niveau richten we ons op de kracht van onze gedachten en overtuigingen. Negatieve gedachtepatronen en beperkende overtuigingen kunnen een barrière vormen voor genezing.

De eerste stap is om ons bewust te worden van de verhalen die we onszelf vertellen. In hoeverre kloppen deze en helpen ze ons vooruit? Waar ligt de oorsprong van onze belemmerende overtuigingen?

Met behulp van mindfulness, meditatie en positieve affirmaties kunnen we ons bewust worden van deze gedachten en ze geleidelijk transformeren. 

De mentale balans gaat om het vinden van innerlijke rust in een wereld vol prikkels.

Emotioneel niveau: diep duiken in emotionele heling

Emotionele genezing is een essentieel onderdeel van de holistische benadering. We erkennen en omarmen onze emoties, zelfs de pijnlijke en ongemakkelijke. 

Dit kan inhouden dat we ruimte geven aan verdriet, woede, haat en angst, en ze op een gezonde manier leren uiten.

Emotionele heling omvat ook het loslaten van oude wonden en het aanvaarden van onszelf en anderen. Door onze emotionele bagage op te ruimen, creëren we ruimte voor positieve transformatie.

Wist je dat je tijdens de Retraite Migraine op zoek gaat naar de diepere emotionele verbinding met jezelf?

Pomme--2b klein viierkant

Spiritueel niveau: verbinding met de diepere zelf

Op het spirituele niveau gaan we op zoek naar verbinding met ons diepere zelf en met iets dat groter is dan wijzelf. Spirituele praktijken, zoals meditatie, contemplatie en connectie met de natuur, helpen ons om een diep gevoel van betekenis en richting te vinden.

Spirituele groei gaat hand in hand met het proces van zelfheling, omdat het ons herinnert aan onze innerlijke kracht en ons helpt om ons leven in een bredere context te plaatsen.

De holistische benadering omvat deze vier niveaus van zelfheling – het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele. Elk niveau is met elkaar verweven en draagt bij aan een alomvattend gevoel van welzijn. Door aan alle aspecten te werken, creëren we een solide basis voor zelfheling.

Heb je het webinar ‘holistische aanpak bij migraine’ al bekeken?

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Systemisch werk: ontrafelen van opgeslagen trauma

In deze zoektocht naar genezing kan systemisch werk een krachtig hulpmiddel zijn. Deze benadering onderzoekt de diepe, vaak onzichtbare patronen en dynamieken binnen families en generaties.

Zo kunnen familieopstellingen onbewuste trauma’s blootleggen en de weg effenen voor genezing en bevrijding van opgeslagen emotionele lasten.

Wil je zelf eens een keer een familieopstelling bijwonen, specifiek gericht op migraine, neem dan HIER eens kijkje.

Conclusie

De relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma is complex en diepgaand. Trauma, dat niet altijd gebaseerd hoeft te zijn op intensieve gebeurtenissen, kan een fundamentele rol spelen in het ontstaan van zowel angststoornissen als migraine.

Een holistische benadering biedt een pad naar zelfheling en herstel op meerdere niveaus.

Door de verborgen lagen van ons menszijn te onderzoeken en te helen, kunnen we de impact van trauma verminderen en een leven leiden dat vrij is van onverwerkte lasten.

Als coach op het gebied van systemische en holistische benaderingen van migraine en voeding kan ik je begeleiden bij het ontrafelen van jouw patronen. Op deze manier kun je uiteindelijk de sleutel vinden om minder gezondheidsklachten te ervaren.

POMME2. klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Ruim 20 jaar kampte ik met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. En daar begon mijn helingsreis.

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. Familieopstellingen bij Migraine) en de Retraite Migraine mensen, om de verdieping in zichzelf te zoeken om daarmee migraine bij de wortel aan te pakken.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

voedingsexpert & holistisch en systemisch migraine-coach 

POMME27 klein vierkant

Bronnen:

De mythe van Normaal, Gabor Maté
Zelfs als het mijn leven kost, Stephan Hausner
Het emotionele DNA, Pierre Capel

Buse, D. C., et al. (2014). Childhood maltreatment and migraine (and tension-type headache) the childhood maltreatment questionnaire (CMQ). Headache: The Journal of Head and Face Pain, 54(2), 341-351.]

Minen, M. T., & Begasse De Dhaem, O. (2019). Anxiety and Migraine: More than Just Comorbidities. Current Pain and Headache Reports, 23(7), 48

 

POMME4 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel: