fbpx
Leestijd: 8 minuten

Een systemische kijk op Migraine met familieopstellingen

Een systemische kijk op familiedynamieken, werpt een nieuw licht op ziekte en gezondheid.

Zo kunnen chronische ziekten en langdurige klachten waaronder migraine verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je je hiervan niet bewust.

Zolang je dit niet kunt zien, blijft het lichaam om aandacht vragen. Mogelijk niet alleen bij jezelf, maar later ook bij eventuele kinderen. 

Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna je verlichting kunt vinden in het omgaan met migraine of er verbeteringen optreden en soms zelfs migraine geheel verdwijnt.

Een systeemopstelling zoekt niet naar verklaringen maar biedt een nieuw perspectief op migraine.

Hoe werkt dit precies?

Systemische wetten

Iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving.

Volgens de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werken, heb je als mens van nature drie primaire behoeften om jezelf te beschermen binnen een systeem.

Uit deze behoeften volgen drie systemische wetten die voor jouw systeem gelden:

De wet van verbondenheid: iedereen heeft evenveel recht om erbij te horen (binding), ook degenen die al overleden zijn, of nooit geboren zijn (miskramen en abortussen). Degene die wordt uitgesloten, bepaalt de dynamiek.

De wet van ordening: ieder heeft zijn eigen plek in een systeem en de behoefte aan de veiligheid van sociale regels. Systemen hebben een eigen cultuur met eigen normen en waarden. Op het moment dat leden van het systeem niet de plek hebben waar ze ‘horen’, ontstaan verstrikkingen.

De wet van balans in geven en nemen: iedereen heeft behoefte aan gelijkwaardigheid in geven en nemen in relaties. Uitzondering hierop zijn de relaties tussen ouder en kind. Kinderen ontvangen wat ze krijgen van hun ouders en hoeven niet direct een balans te herstellen. Op hun beurt kunnen kinderen later, wanneer ze volwassen zijn, het vele wat ze gekregen hebben, weer doorgeven aan hun kinderen of op andere wijze.

Als jij binnen een van deze wetten onbewust niet in jouw behoefte wordt voorzien, dan kan zich dit gaan uiten in bepaalde klachten.

IMG_1206 klein vierkant

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren.

Het toont een ruimtelijke uitbeelding van je systeem van herkomst.

In een familieopstelling wordt gewerkt met representanten of elementen. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Ze kunnen jou en je familieleden representeren, maar ook abstracte elementen als het leven, het geloof, het lot of het geboorteland.

 

Een familieopstelling bij ziekte

Tijdens een familieopstelling zijn antwoorden te vinden op de vraag, wat jou in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor jij niet lekker in je vel zit en rondloopt met lichamelijke klachten of ziekte zoals migraine.

Door hier in mee te gaan, te bewegen of een andere plek in te nemen binnen het veld, kan er uiteindelijk een voelbare ontspanning ontstaan. En dit kan betekenen dat iedereen binnen het systeem zijn of haar plek heeft mogen innemen, en daar ook wordt geaccepteerd en herkend. 

Voor de vraagsteller biedt dit zoveel inzicht, dat er een helend proces ontstaat. Je hebt namelijk de oorsprong van het probleem ontdekt.

Wie horen er bij jouw familie?

Bij jouw familie hoort iedereen die door het collectieve groepsgeweten van de familie wordt omvat: alle kinderen, dus jijzelf en al jouw broers en zussen, halfbroers en halfzussen, ook de doodgeboren kinderen, de weggegeven, de verzwegen en de geaborteerde kinderen.

Ook jouw ouders horen erbij en al hun broers en zussen. Dan jouw grootouders, met soms hun broers of zusters, vooral wanneer die een bijzonder lot hadden, en soms ook jouw overgrootouders.

Behalve jouw bloedverwanten horen ook diegenen erbij die op een of andere manier door jouw familie benadeeld zijn of door wiens lot of dood jouw familie een voordeel had, bijvoorbeeld eerdere partners van ouders of grootouders, die plaats hebben gemaakt of die hun plek vrij moesten maken.

Ook alle slachtoffers van gewelddaden van een familielid horen erbij. Op basis van de bijzondere binding die tussen slachtoffer en dader ontstaat, horen ook de moordenaars van een familielid erbij.

aardbei b

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Een familieopstelling brengt jou in het onzichtbare veld van het bewustzijn. Het geeft inzicht in belemmerende patronen en de kracht waarmee deze werkzaam zijn.

Het bijzondere is dat de representanten ‘toegang’ krijgen tot de gevoelens van degene die ze vertegenwoordigen en ze daarom sensaties ervaren van iemand anders: warmte, kou, trillingen, boosheid en verdriet bijvoorbeeld. 

Het is enorm moeilijk te verklaren waarom er nu precies gebeurt wat er gebeurt tijdens zo’n opstelling. 

Wat voor effect heeft een familieopstelling?

Veelal zet een familieopstelling aan tot beweging. Het bewerkstelligt dat jouw systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. 

Zo is een familieopstelling in staat om een heilzaam proces in gang te zetten.

Bij ziekte kun je het inzetten als een bouwsteen in een holistisch behandelingsconcept.

Welke systemische dynamieken zijn er?

Tijdens een familieopstelling leggen dynamieken in jouw systeem zich vanzelf bloot.

Voorbeelden van dynamieken zijn:
– Je draagt iets voor een ander binnen het systeem.
– Je volgt iemand binnen jouw systeem die niet is erkend of is buitengesloten.
– Je staat niet op je eigen plek (verwisseling met broers of zussen, tussen je ouders in staan, etc.).
– Je identificeert je met een ideaal, iemand anders of een concept.
– Je wilt het (familie)systeem verlaten (bijvoorbeeld vanuit schuld of schaamte).
– Je kunt je ouders niet ten volle nemen of je voelt jezelf groter.

70 c

Opstellingen bij ziekte en gezondheid

Als mens houden we ongemerkt vast aan veel symptomen en ziekten vanuit een diep verlangen naar nabijheid van onze ouders of vanuit een behoefte bij onze familie te horen.

Opstellingen laten duidelijk zien dat veel gezondheidsproblemen een relatie hebben met uitsluiting van een of meer personen uit de familiegeschiedenis, of met het uitsluiten van gebeurtenissen die voor het systeem van belang zijn.

Vaak werkt daarbij ook een onbewuste behoefte naar een eerlijke verdeling, waarbij we ons schuldig voelen of een vermeende eis overeind houden. 

Of we worden door een ziekte gedwongen ons in te houden als we door onze houding of ons handelen een ordening onrecht zouden doen.

Stephan Hausner

Stephan Hausner is een grote naam als het gaat om opstellingen over ziekte en gezondheid. 

In zijn boek ‘Zelfs als het mijn leven kost’ (2009) laat hij met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in de familiesystemen.

Ook al is het zo dat bij veel ziektes of symptomen vaak vergelijkbare familiedynamieken naar voren komen, dan nog zijn de stappen naar een oplossing voor iedereen weer verschillend.

pompoen 3 c

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Verborgen dynamieken bij gezondheidsklachten

Zo laten familieopstellingen zien dat het voor mensen met hoofdpijn vaak moeilijk is om hun liefde naar een van beide ouders te laten stromen. 

In talrijke opstellingen met fibromyalgie komt woede als één van de basisgevoelens steeds weer terug. Bij hoge bloeddruk gaat het vaak in de familieachtergrond om een liefde die ingehouden werd of ingehouden móest worden. 

Bij duizeligheid klinkt de vraag om hulp. Het zou een onbewuste uitdrukking kunnen zijn van verlangen naar nabijheid, geborgenheid en vastgehouden worden door moeder. 

Huidkanker zou kunnen staan voor iets wat erbij hoort, iets waarmee iemand in liefde zeer verbonden is, maar wat hij niet erkennen en beminnen kan, wil of mag. De ziekte van Crohn is vaak verbonden met de relatiedynamiek met moeder.

Spijsverteringsproblemen vind je vaak in verband met een moeilijke relatie met moeder. 

Bij diabetes komt tijdens opstellingen steeds weer naar voren dat er niet van ouders kon of mocht worden genomen. Bij neurodermitis zie je vaak een partnerconflict tussen de ouders of een identificering van een dochter met eerdere partners van de ouders.

Achter slaapstoornissen schuilt vaak de angst of zorg dat een familielid gaat of sterft terwijl je slaapt. Iemand die allergisch is, zegt vaak tegen een persoon van wie hij houdt: ‘Ga weg!’

Chronische blaasontsteking bij vrouwen wijst vaak in de richting van een onbewust ‘nee’ tegen een man. Een epileptische crisis uit zich vaak als een vorm van een oplossing in een onopgelost conflict.*

perzik c

Systemische fenomenologische houding

Een begeleider van familieopstellingen heeft geen concept en geen strategie, maar stelt zich open voor de werkelijkheid zonder een voorafgaande bedoeling. We noemen dit een systemische fenomenologische houding.

De opsteller wacht af wat de werkelijkheid laat zien en handelt of spreekt aan de hand daarvan, zonder daar eerst over na te denken. 

Op deze wijze komt de kracht uit de werkelijkheid zelf (het kwantumveld) en niet uit het cognitief weten of het handelen van de begeleider.

Een systemische fenomenologische houding vraagt om waarneming zonder oordeel, vanuit mildheid en nieuwsgierigheid.

Een familieopstelling bij migraine

Een familieopstelling is geen truc of techniek, en ook geen behandeling met de focus om weer gezond te worden. Wel brengt het een dynamiek aan het licht, die een rol speelt in jouw ziel en familie en mogelijk de ziekte daarmee gunstig beïnvloedt.

De kunst van een familieopstelling zit erin, om met een systemische kijk voor jou en migraine een mogelijk keerpunt te vinden.

Het werken met opstellingen kan beschouwd worden als een methode, maar daaraan voorbij is het een leer over menselijke relaties, een levensfilosofie, een levenshouding en een levenswijze.

Zeker is dat een (familie)opstelling bij migraine de moeite waard is om te overwegen.

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

IMG_1206 klein vierkant

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?