fbpx
Leestijd: 9 minuten

Speelt straling een rol bij Migraine?

De digitale revolutie is in volle gang. In vrijwel ieder straatbeeld zitten mensen wezenloos op een schermpje te scrollen en zelfrijdende auto’s vinden we inmiddels de normaalste zaak van de wereld. 

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder elektromagnetische straling. De vraag is, hoe onschuldig is dit? 

En speelt straling mogelijk een rol bij Migraine?

Wat is straling?

(Elektromagnetische) straling is de verplaatsing van energie als golven of als deeltjes, zonder dat er sprake is van direct contact.

Straling is overal in de natuur aanwezig. Eigenlijk leven we in een natuurlijk elektrisch ecosysteem waarbij alles werkt op basis van elektriciteit en magnetisme.

Zo detecteren zeehonden non stop met hun radarsnor, is de bij een vliegende batterij en zweven kikkers op magneetvelden.

Het probleem is dat dit ecosysteem door kunstmatige straling enorm wordt verstoord.

Speelt straling een rol bij migraine?

Kunstmatige (elektromagnetische) straling

Zo gaat alle informatie die je binnenkrijgt en verstuurt met je telefoon of draadloze computer, via antenne-installaties. Dat gebeurt met (kunstmatige) elektromagnetische velden.

Wanneer je iemand appt of belt, maakt jouw telefoon een onzichtbare connectie met een antenne van het mobiele netwerk zoals wifi, 3G, 4G en het nieuwe 5G of een wifi-router.

In hoeverre hebben we last van straling?

Het verraderlijke is dat je straling niet ziet of ruikt. Dat betekent niet dat het geen effect heeft op ons lichaam. Er zijn (steeds meer) mensen die het wel voelen en er direct last van hebben.

Van 2G, 3G en 4G is in vele onderzoeken bewezen dat er schadelijke effecten kunnen optreden. Met 5G komt er nog meer bovenop.

Straling kan een opwarmend effect hebben op het lichaam.

Maar stralingsklachten worden niet zozeer door warmte, maar vrijwel altijd veroorzaakt door elektromagnetische velden. Daardoor treden tal van biochemische processen op. 

onbevangen van een kind, creativiteit

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Het nieuwe 5G

Anders dan de naam doet vermoeden is het nieuwe 5G niet zomaar de opvolger van de reeds bestaande draadloze netwerken. 5G introduceert een compleet nieuwe technologie.

5G wordt door de media en de politiek juichend gepresenteerd, maar of we er echt blij mee moeten zijn is de vraag.

Het is een technologie waar we nog nauwelijks iets van weten. In feite zitten we in een proefkonijn stadium.  

Wat is er anders bij 5G dan bij 4G?

In tegenstelling tot 4G waarbij gebruik gemaakt wordt van microgolven, wordt bij 5G gebruik gemaakt van millimeter golven. Dat betekent dat er meer golven per seconde worden uitgestraald.

Langere golven hebben een andere impact op mens en natuur, dan kortere millimetergolven.

Daarnaast wordt bij 4G de straling uitgewaaierd in een parasolvorm, terwijl er bij 5G sprake is van een gebundelde laserstraal. De blootstellingslimiet voor zo’n straal mag (vreemd genoeg) 2 keer zo hoog zijn dan de vastgestelde blootstellingslimiet.

Het komt erop neer dat je met 5G bij het opnemen van je telefoon je in een bombardement van straling staat.

De effecten hiervan zijn niet onderzocht.

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Blootstelling aan straling wordt alleen maar meer

Momenteel wordt 5G volop uitgerold. Nu is het niet zo dat 5G, 4G gaat vervangen. Het komt er bovenop.

Niemand weet wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen etc.

Wanneer zitten we in een 5G zone?

Waar bij 4G de zendmasten en antennes nog zichtbaar in het straatbeeld zijn, worden bij 5G op dit moment om de 10 tot 100 meter op onzichtbare plekken mini antennes geplaatst.

Op deze kaart vind je een overzicht van antennes bij jou in de buurt.  

maan c

Wat zijn de effecten van straling op de gezondheid?

De effecten van straling kunnen leiden tot de volgende gezondheidsklachten:

● Ernstige vermoeidheid
● Duf, slaperig, duizelig
● Hoofdpijn, MIGRAINE
● Griepgevoel
● Gevoel een band om het hoofd te hebben
● Concentratieproblemen, onrustig
● Depressiviteit, gejaagdheid
● Oorsuizingen, tinnitus
● Huidproblemen
● Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp
● Pijnlijke gewrichten
● Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale veranderingen

Op lange termijn kan niet alleen schade aan de cellen optreden, maar ook schade aan het DNA of neurodegeneratieve schade. Denk hierbij aan aandoeningen als ALS, Alzeimher, onvruchtbaarheid en kanker.

Schade aan de bloedhersenbarriere

De bloedhersenbarrière is een soort filter in de bloedbaan, die voorkomt dat er schadelijke stoffen als zware metalen, virussen en bacteriën in je hersenen belanden.

Deze barriere is heel selectief, want de goede stoffen worden wel toegelaten.

Door straling wordt dit mechanisme verstoord. De bloedhersenbarrière wordt doorlaatbaar gemaakt waardoor er ongemerkt verkeerde stoffen in de hersenen komen.

Op korte termijn merk je hier weinig van. Maar als dit maar lang genoeg duurt, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Migraine zonder medicijnen

Bloedveranderingen

Blootstelling aan elektromagnetische velden kunnen schadelijke effecten hebben op rode bloedcellen en verlaagde hemoglobinespiegels (eiwit in bloed dat zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam vervoert).

Ook kan straling bijdragen aan een verhoogde concentratie van koolstofdioxide, hypoxie (zuurstoftekort) en complicaties aan de bloedvaten.

Ook kan straling het hart- en vaatstelsel direct en/of indirect aantasten.

Straling en Covid-19

Blootstelling aan elektromagnetische straling kan de besmettelijkheid van Covid-19 verhogen doordat de hoeveelheid calcium in de cellen wordt verhoogd.

Dit kan indirect bijdragen aan ontstekingsprocessen en trombose.

Hoe is de blootstellingslimiet van straling vastgesteld?

Er is vanuit de instantie die de blootstellingslimiet heeft geadviseerd, nooit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek gedaan naar de effecten van straling. 

De toegestane limieten berusten op een modelberekening uit 1998.

Om de veilige bovengrens van stralingsbelasting vast te stellen, heeft men een plastic hoofd gevuld met zout water en gedurende 6 – 30 minuten bestraald. Als het hoofd meer dan 1 graad opwarmde, achtte men de hoeveelheid straling te hoog.

Biologische effecten heeft men in het ‘onderzoek’ buiten beschouwing gelaten.

Dit onderzoek is niet in verhouding met de praktijk, waarbij we 24 uur per dag al ongeveer 30 jaar worden blootgesteld aan straling.

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Wat is de blootstellingslimiet?

De blootstellingslimiet die is Nederland is vastgesteld is 61 Volt per meter. In veel landen om ons heen wordt een veel lagere blootstellingslimiet gehanteerd.

Toch zijn er genoeg wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat onder 1 Volt per meter er al schadelijke effecten optreden.

De Gezondheidsraad geeft ook toe dat er onder de blootstellingslimiet mogelijk schade op kan treden.

Ondanks dat alle websites van de overheid en haar adviesorganen ons doen geloven dat alles veilig is, ligt er een hele stapel onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk wat aan de hand is. Hier wordt niets mee gedaan.

De kleine lettertjes bij jouw Telefoon

In de kleine lettertjes van de gebruiksaanwijzing van jouw telefoon staat dat je de telefoon tijdens het bellen 2,5 cm van je oor dient te houden. 

De reden dat dit er staat is dat binnen deze 2,5 cm de blootstellingslimiet niet meer gegarandeerd kan worden. De veiligheidsmetingen zijn ook op 2,5 cm afstand uitgevoerd.

Als je de telefoon in je broekzak of BH draagt of de telefoon draagt aan een koord, voldoe je niet aan het advies van 2,5 cm.

Opvallend is dat verzekeraars massaal ‘letsel door straling’ schrappen uit de polissen of het in de hoogste risico-klasse plaatsen.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

De effecten van straling op de natuur

Bomen lijken steeds vaker ziek te worden en dood te gaan. Deskundigen speculeren over oorzaken als droogte, stikstofbelasting en klimaatverandering.

Maar er zijn sterke aanwijzingen dat ook straling van elektromagnetische velden een belangrijke rol speelt. Zeker is dat bomen de uitrol van 5G hinderen, waardoor massale kap dreigt.

Ook wordt de wereldwijde gestage afname van het aantal bijen en insecten vaak toegeschreven aan het gebruik van landbouwgif. Maar dat lijkt niet het hele verhaal.

Een onderzoek in Australië laat een dramatische terugloop zien van de biodiversiteit na plaatsing van resp. 3G en 4G masten. Ook is er melding gemaakt van verstoorde navigatiecapaciteit van bijen en trekvogels en zeezoogdieren die de weg kwijtraken als gevolg van zendmasten.

Straling op scholen

Anders dan in een land als Frankrijk, doet in Nederland het ministerie van Onderwijs niets om de blootstelling van schoolkinderen aan straling van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan.

Ook is er veel onwetendheid. Zo staat in veel handleidingen van tablets om deze op een afstand van 20 cm van het lichaam te houden. Kinderen doen dat niet uit zichzelf.

Steeds meer stralingsgevoelige kinderen komen in de problemen, zonder dat ouders weten waarom.

moestuin c

Wat is het belang van de digitale revolutie?

Nederland wordt gezien als een belangrijk land om 5G op uit te rollen. Nederland gaat namelijk een belangrijke rol spelen als digitale hoofdstad van Europa.

De digitalisering wordt verkocht als vooruitgang, denk aan zelfrijdende auto’s en operaties die op afstand kunnen worden uitgevoerd.

De uitrol van 5G is een verhaal waar heel veel geld in gestopt wordt en waar vele belangen spelen. Echter de gezondheid van de burger heeft hier geen prioriteit.

Mocht je hier meer over willen weten, raad ik je aan om naar deze podcast te luisteren.

Speelt straling een rol bij Migraine?

Het is lastig vast te stellen dat Migraine een direct gevolg is van straling. Wel is vastgesteld dat (kunstmatige) elektromagnetische straling ongewenste biochemische processen in werking stelt. 

Straling vormt zonder twijfel een gezondheidsrisico en dit risico is groter dan ons wordt voorgehouden. Daarmee is het heel goed mogelijk dat straling van invloed is op jouw op Migraine.

Het lastige is dat de meesten 24 uur per dag worden blootgesteld aan (kunstmatige) straling. We hebben niet de keuze om er zomaar even uit te stappen. Met 5G al helemaal niet.

paarse voeding koolraap

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Tips om je tegen straling te beschermen

Wat kun je doen om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de effecten van straling?

● Bekabel verbindingen zoveel mogelijk. Wist je dat je zelfs een iPhone kunt bekabelen?
● Leg de telefoon niet onder het hoofdkussen en draag het toestel niet direct tegen je lichaam aan zoals in je broekzak of beha of telefoonkoord.
● Houd de telefoon tijdens het bellen op tenminste 2,5 cm van het oor. (Deze waarschuwing staat ook in de gebruiksaanwijzing.)
● Zet wifi uit wanneer die niet gebruikt wordt, zoals ’s nachts. Stel het zendvermogen lager in of gebruik een eco-wifi-router, die minder straling geeft en automatisch uitgaat als je geen wifi gebruikt.
● Gebruik geen DECT draadloze huistelefoon of babyfoon. Kies in plaats daarvan voor bekabeld of voor de ‘eco-mode plus versies’. Deze geven veel minder straling.
● Gebruik stralingsvrije Airtube oortjes in plaats van de klassieke oortjes. (Bij de traditionele bedrade oortjes, wordt de straling namelijk alsnog via de electra-kabeltjes naar je hoofd geleid.)
● Schaf zo min mogelijk slimme (Smart) apparaten aan die werken op wifi of bleutooth, hoe verleidelijk het ook is.

Daarnaast helpen gezonde voeding, bewegen en voldoende ontspanning om je lichaam zo weerbaar mogelijk te maken tegen ongewenste biochemische processen in je lichaam.

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Ruim 20 jaar kampte ik met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. En daar begon mijn helingsreis.

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. Familieopstellingen bij Migraine) en de Retraite Migraine mensen, om de verdieping in zichzelf te zoeken om daarmee migraine bij de wortel aan te pakken.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

voedingsexpert & holistisch en systemisch migraine-coach 

POMME27 klein vierkant
Speelt straling een rol bij migraine?

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Bron 1 
Bron 2 
Bron 3: 5G een revolutie, maar waar leid die naartoe? Auteur: Sylvia Slegers

Fotografie: Marjolein Tebrunsvelt