fbpx
Leestijd: 8 minuten

Wat is de relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma?

In de complexe weefsels van de menselijke ervaring zijn angststoornissen, migraine en trauma als draden die met elkaar zijn verstrengeld, en samen een uniek patroon vormen. 

Wat is de relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma?
Kan trauma een latent mechanisme zijn voor migraine? 

En hoe kan een holistische aanpak bijdragen aan heling op meerdere niveaus?

Angststoornissen: een inwendige strijd

Angststoornissen manifesteren zich in verschillende vormen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis (ongecontroleerde angst en bezorgdheid), paniekstoornis en sociale angststoornis. Deze aandoeningen gaan verder dan de alledaagse zorgen en creëren een innerlijke strijd die het dagelijks functioneren kan verstoren.

Angsstoornissen kunnen zich voordoen als een voortdurende staat van nervositeit, een beklemmend gevoel van onrust, of zelfs verlammende paniekaanvallen die plotseling en onverwacht toeslaan. 

Bovendien kunnen mensen met angststoornissen vaak worstelen met de vrees voor het onbekende en de constante zorgen over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Deze emotionele last kan ook fysiek worden gevoeld, met symptomen zoals hartkloppingen, kortademigheid en maagklachten.

Trauma speelt vaak een sleutelrol in het ontstaan en de verergering van angststoornissen.

POMME4 klein vierkant

De relatie tussen angststoornissen en trauma

Traumatische ervaringen, vooral die uit het verleden die niet volledig zijn verwerkt, kunnen een significante rol spelen bij het ontstaan en verergeren van angststoornissen. 

Trauma kan variëren van schokkende gebeurtenissen tot meer subtiele ervaringen van emotionele stress. 

Onverwerkte emoties en onopgeloste kwesties kunnen sluimeren in het onderbewuste en uiteindelijk uitmonden in symptomen van angst. Het zenuwstelsel kan overgevoelig worden voor stressoren, wat leidt tot chronische angst.

Traumatische ervaringen en angst kunnen een impact hebben op het zenuwstelsel en de reactie op stress beïnvloeden. Dit kan op zijn beurt de gevoeligheid voor migraineaanvallen verhogen. 

Bovendien kunnen de stress en spanning die gepaard gaan met angststoornissen migraine triggers zijn.

Dr. Gabor Maté

Volgens Dr. Gabor Maté, een Canadese arts, bekend vanwege zijn werk op het gebied van verslaving, trauma, stress en de relatie tussen lichaam en geest, gaat trauma verder dan alleen de uiterlijke gebeurtenis. 

Het gaat om hoe de gebeurtenis op dat moment werd ervaren en hoe de spanning, emoties en sensaties die toen werden gevoeld, worden vastgehouden in het lichaam. 

Deze opgeslagen spanning kan in de loop van de tijd onverwerkte emoties en lichamelijke reacties veroorzaken. Dit kan leiden tot allerlei fysieke en psychologische symptomen, waaronder angststoornissen, verslavingen en andere gezondheidsproblemen.

Hij benadrukt dat het begrijpen en loslaten van deze opgeslagen spanning essentieel is voor herstel en het bereiken van een optimale gezondheid en welzijn.

TEM_3717 klein

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Migraine: het verstoorde dansritme van de hersenen

Migraine is meer dan alleen een intense hoofdpijn; het is een complex neurologisch fenomeen dat het ritme van de hersenen verstoort.

Terwijl omgevingsfactoren een grote rol kunnen spelen bij het veroorzaken van migraine, kan het opgeslagen trauma in het lichaam bijdragen aan het ontstaan ervan.

Onderdrukte emoties en onbewuste spanning kunnen de neurologische balans verstoren en migraineaanvallen triggeren.

Trauma: meer dan externe gebeurtenissen

Trauma gaat niet zozeer over gebeurtenissen zelf, maar juist over de diepgaande impact die ze op ons kunnen hebben. Onopgeloste trauma’s kunnen zich vastzetten in het lichaam en de geest, wat leidt tot een breed scala aan fysieke en psychologische symptomen.

Bovendien kan trauma generaties overschrijden en zich manifesteren als intergenerationeel trauma, waarbij emotionele pijn van de ene generatie wordt doorgegeven aan de volgende.

Hoe herken je onbewust trauma?

Onbewust trauma kan subtiel aanwezig zijn in ons dagelijks leven, manifesteert zich in gedragingen, overtuigingen en emotionele reacties. Het kan zich voordoen als onverklaarbare angsten, terugkerende negatieve patronen in relaties of zelfs als fysieke symptomen zoals spanning of hoofdpijn. 

Het herkennen van deze verborgen sporen van het verleden vereist introspectie en zelfbewustzijn. 

Het kan betekenen dat je je bewust wordt van herhalende gedachten die je zelfvertrouwen ondermijnen, of van reacties op situaties die buitensporig zijn in vergelijking met de omstandigheden. 

Het kan ook om het opmerken van vermijdingsgedrag gaan, waarbij je onbewust situaties of mensen vermijdt die je aan eerdere pijnlijke ervaringen herinneren. 

Door aandacht te besteden aan deze subtiele aanwijzingen en te erkennen dat onbewust trauma aan het werk kan zijn, zetten we de eerste stappen op weg naar zelfontdekking en heling.

migraine en hooggevoeligheid - hoogsensiiviteit HSP

Een holistische benadering bij migraine

Het aanpakken van de complexe relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma vereist een holistische benadering die alle lagen van ons menszijn omvat. 

Deze aanpak richt zich op fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus van zelfheling. Het erkent de onderlinge verbondenheid van deze aspecten en streeft naar een evenwichtige balans.

Fysiek niveau: het lichaam

De holistische benadering omvat allereerst het fysieke niveau van zelfheling. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan het welzijn van ons lichaam.

Het kan omvatten: lichamelijke activiteit zoals beweging en ontspanning, voedzaam eten dat ons van binnenuit voedt, en voldoende rust en slaap. Door ons lichaam te verzorgen, creëren we een sterk fundament voor genezing en herstel.

Pomme- klein vierkant

Gezonde voeding bij trauma en angststoornissen

Voeding is meer dan alleen brandstof voor het lichaam; het heeft ook aanzienlijke invloed op onze hersenchemie, hormoonbalans en algehele welzijn. Hier zijn enkele redenen waarom gezonde voeding essentieel is bij trauma en angststoornissen:

1. Neurotransmitters en stemming: Voeding heeft invloed op de aanmaak en regulatie van neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, die van invloed zijn op onze stemming en emoties. Een onevenwichtige voeding kan leiden tot schommelingen in deze neurotransmitters, wat op zijn beurt angstgevoelens kan versterken.

2. Stressrespons: Voeding kan de reactie van het lichaam op stress beïnvloeden. Een dieet dat rijk is aan suikers en bewerkte voedingsmiddelen kan leiden tot een verhoogde reactie op stress en ontstekingen, wat de symptomen van angst kan verergeren.

3. Ontstekingsreacties: Voeding kan ontstekingen in het lichaam bevorderen of verminderen. Chronische ontstekingen worden in verband gebracht met zowel trauma als angststoornissen. Het consumeren van een ontstekingsremmend dieet, rijk aan antioxidanten en voedingsstoffen, kan helpen om ontstekingsreacties te verminderen.

4. Bloedsuikerspiegel: Schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen van invloed zijn op energieniveaus en stemming. Het handhaven van stabiele bloedsuikerspiegels door evenwichtige maaltijden kan bijdragen aan een stabielere gemoedstoestand.

5. Darm-brein connectie: De darmen en de hersenen zijn verbonden via het darm-breinnetwerk. Een gezonde darmflora kan de stemming positief beïnvloeden, terwijl een verstoorde darmgezondheid kan bijdragen aan angstsymptomen.

6. Voedingsstoffen voor de hersenen: Bepaalde voedingsstoffen, zoals omega-3-vetzuren, B-vitaminen en magnesium, spelen een rol in de gezondheid van de hersenen en kunnen bijdragen aan het verminderen van angst en stress.

7. Algehele welzijn: Een voedingspatroon dat rijk is aan volwaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, volle granen, mager eiwit en gezonde vetten, ondersteunt de algehele gezondheid en kan bijdragen aan een positievere gemoedstoestand.

Het is belangrijk op te merken dat voeding slechts een deel is van een holistische aanpak bij trauma en angststoornissen. 

Heb je het webinar over voeding bij migraine al eens bekeken?

 

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

Mentaal niveau: het ontwarren van gedachten en overtuigingen

Op het mentale niveau richten we ons op de kracht van onze gedachten en overtuigingen. Negatieve gedachtepatronen en beperkende overtuigingen kunnen een barrière vormen voor genezing.

De eerste stap is om ons bewust te worden van de verhalen die we onszelf vertellen. In hoeverre kloppen deze en helpen ze ons vooruit? Waar ligt de oorsprong van onze belemmerende overtuigingen?

Met behulp van mindfulness, meditatie en positieve affirmaties kunnen we ons bewust worden van deze gedachten en ze geleidelijk transformeren. 

De mentale balans gaat om het vinden van innerlijke rust in een wereld vol prikkels.

Emotioneel niveau: diep duiken in emotionele heling

Emotionele genezing is een essentieel onderdeel van de holistische benadering. We erkennen en omarmen onze emoties, zelfs de pijnlijke en ongemakkelijke. 

Dit kan inhouden dat we ruimte geven aan verdriet, woede, haat en angst, en ze op een gezonde manier leren uiten.

Emotionele heling omvat ook het loslaten van oude wonden en het aanvaarden van onszelf en anderen. Door onze emotionele bagage op te ruimen, creëren we ruimte voor positieve transformatie.

Wist je dat je tijdens de Retraite Migraine op zoek gaat naar de diepere emotionele verbinding met jezelf?

Pomme--2b klein viierkant

Spiritueel niveau: verbinding met de diepere zelf

Op het spirituele niveau gaan we op zoek naar verbinding met ons diepere zelf en met iets dat groter is dan wijzelf. Spirituele praktijken, zoals meditatie, contemplatie en connectie met de natuur, helpen ons om een diep gevoel van betekenis en richting te vinden.

Spirituele groei gaat hand in hand met het proces van zelfheling, omdat het ons herinnert aan onze innerlijke kracht en ons helpt om ons leven in een bredere context te plaatsen.

De holistische benadering omvat deze vier niveaus van zelfheling – het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele. Elk niveau is met elkaar verweven en draagt bij aan een alomvattend gevoel van welzijn. Door aan alle aspecten te werken, creëren we een solide basis voor zelfheling.

Heb je het webinar ‘holistische aanpak bij migraine’ al bekeken?

IMG_1206 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Systemisch werk: ontrafelen van opgeslagen trauma

In deze zoektocht naar genezing kan systemisch werk een krachtig hulpmiddel zijn. Deze benadering onderzoekt de diepe, vaak onzichtbare patronen en dynamieken binnen families en generaties.

Zo kunnen familieopstellingen onbewuste trauma’s blootleggen en de weg effenen voor genezing en bevrijding van opgeslagen emotionele lasten.

Wil je zelf eens een keer een familieopstelling bijwonen, specifiek gericht op migraine, neem dan HIER eens kijkje.

Conclusie

De relatie tussen angststoornissen, migraine en trauma is complex en diepgaand. Trauma, dat niet altijd gebaseerd hoeft te zijn op intensieve gebeurtenissen, kan een fundamentele rol spelen in het ontstaan van zowel angststoornissen als migraine.

Een holistische benadering biedt een pad naar zelfheling en herstel op meerdere niveaus.

Door de verborgen lagen van ons menszijn te onderzoeken en te helen, kunnen we de impact van trauma verminderen en een leven leiden dat vrij is van onverwerkte lasten.

Als coach op het gebied van systemische en holistische benaderingen van migraine en voeding kan ik je begeleiden bij het ontrafelen van jouw patronen. Op deze manier kun je uiteindelijk de sleutel vinden om minder gezondheidsklachten te ervaren.

POMME2. klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Ruim 20 jaar kampte ik met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. En daar begon mijn helingsreis.

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. Familieopstellingen bij Migraine) en de Retraite Migraine mensen, om de verdieping in zichzelf te zoeken om daarmee migraine bij de wortel aan te pakken.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

voedingsexpert & holistisch en systemisch migraine-coach 

POMME27 klein vierkant

Bronnen:

De mythe van Normaal, Gabor Maté
Zelfs als het mijn leven kost, Stephan Hausner
Het emotionele DNA, Pierre Capel

Buse, D. C., et al. (2014). Childhood maltreatment and migraine (and tension-type headache) the childhood maltreatment questionnaire (CMQ). Headache: The Journal of Head and Face Pain, 54(2), 341-351.]

Minen, M. T., & Begasse De Dhaem, O. (2019). Anxiety and Migraine: More than Just Comorbidities. Current Pain and Headache Reports, 23(7), 48

 

POMME4 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

Wat is de relatie tussen Chakra’s en Migraine?

In de wereld van alternatieve geneeskunde en holistische gezondheid, zijn chakra’s vaak een onderwerp van gesprek. Deze energiecentra in het lichaam worden verondersteld invloed uit te oefenen op zowel fysieke als emotionele gezondheid.

Ook bij migraine zijn chakra’s naar voren gebracht als mogelijke invloedsfactor.

Wat zijn chakra’s zijn en hoe houden ze verband met migraine?

Wat zijn chakra’s?

In de context van spirituele en alternatieve geneeskunde tradities, worden chakra’s beschouwd als draaiende energiecentra die zich langs de wervelkolom bevinden. Ze worden voorgesteld als draaikolken van energie die verantwoordelijk zijn voor het opnemen, transformeren en verdelen van levensenergie, ook wel bekend als “prana,” “chi” of “qi.”

Elk chakra wordt geassocieerd met specifieke fysieke, emotionele en spirituele aspecten van het menselijk bestaan. Ze dienen als bruggen tussen het fysieke lichaam en het subtiele energielichaam.

Elk chakra wordt vaak in verband gebracht met bepaalde organen, lichaamsfuncties en emotionele kenmerken.

koolraap c
pomme-50 klein vierkant

Wat is een energielichaam?

Een energielichaam, ook wel bekend als het “subtiele lichaam,” is een concept uit verschillende spirituele en alternatieve geneeskunde tradities. Het verwijst naar een niet-fysiek aspect van het menselijk wezen dat wordt gezien als een energetisch veld dat het fysieke lichaam doordringt en omringt.

Dit energielichaam wordt verondersteld vitale levensenergie, prana, chi, of qi genaamd, te bevatten en te transporteren, en het heeft invloed op zowel de fysieke als de mentale/emotionele gezondheid.

Er zijn verschillende benaderingen en concepten in diverse culturen en tradities die verwijzen naar het energielichaam:

1. Chakra-systeem: Zoals eerder besproken, is het chakra-systeem een concept uit Oosterse spirituele tradities, waarbij energiecentra (chakra’s) in het energielichaam worden gezien als draaikolken van energie die invloed uitoefenen op diverse aspecten van welzijn.

2. Meridianen in de Chinese geneeskunde: In de traditionele Chinese geneeskunde wordt het energielichaam benaderd via een netwerk van energiekanalen of meridianen. Deze meridianen vormen een complex systeem dat de stroming van levensenergie, bekend als “qi,” door het lichaam reguleert en in evenwicht houdt. Onze meridianen zijn gekoppeld aan onze organen.

3. Aura: De aura wordt vaak beschreven als een kleurrijke, vibrerende energie die het fysieke lichaam omringt. Het wordt geassocieerd met emoties, gedachten en spirituele toestanden. Veel mensen die met energiewerk bezig zijn, geloven dat de aura informatie kan verschaffen over de toestand van iemands fysieke en mentale gezondheid.

4. Prana in de yogafilosofie: In de yogafilosofie wordt “prana” gezien als de levensenergie die alles doordringt. Het reguleert ademhaling, beweging en bewustzijn. Ademhalingsoefeningen (pranayama) worden in yoga beoefend om de stroom van prana te bevorderen.

5. Reiki en andere energiehelingsmethoden: Verschillende energiehelingsmethoden, zoals reiki, werken met het idee dat beoefenaars kunnen helpen om geblokkeerde of onevenwichtige energie in het energielichaam te herstellen door handoplegging of andere technieken.

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Chakra’s en hun Eigenschappen

Er zijn zeven belangrijke chakra’s, elk met een unieke focus en betekenis:

Wortelchakra (Muladhara): Gelegen aan de basis van de wervelkolom, dit chakra wordt geassocieerd met overleving, veiligheid, stabiliteit en de verbinding met de aarde. Het beïnvloedt elementen zoals de bijnieren en het immuunsysteem.

Heiligbeenchakra (Svadhishthana): Dit chakra bevindt zich net onder de navel en staat in verband met emoties, seksualiteit, creativiteit en plezier. Het wordt geassocieerd met organen zoals de geslachtsklieren en de blaas.

Zonnevlechtchakra (Manipura): Gelegen in het gebied van de maag, dit chakra heeft betrekking op wilskracht, zelfvertrouwen, persoonlijke kracht en spijsvertering.

Hartchakra (Anahata): In het midden van de borst, dit chakra is gericht op liefde, compassie, vergeving en relaties. Het heeft betrekking op het hart en de longen.

Keelchakra (Vishuddha): Gelegen in de keel, dit chakra heeft invloed op communicatie, zelfexpressie en waarheid. Het heeft betrekking op de schildklier en de keel.

Derde oog-chakra (Ajna): Tussen de wenkbrauwen, dit chakra is verbonden met intuïtie, inzicht, verbeeldingskracht en spiritueel bewustzijn.

Kruinchakra (Sahasrara): Bovenop het hoofd, dit chakra is gericht op spiritueel bewustzijn, hoger begrip en eenheid met het universum.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Hoe werken Chakra’s samen met Migraine?

Als je een klacht hebt, dien je goed onderzoek te doen om te kunnen constateren wat er uit balans is. Een therapeut zal niet alleen ingaan op de hoofdklacht en nevenklacht, maar vooral onderzoeken wat er onder de klacht verborgen zit en waar de blokkades zich bevinden.

Binnen de context van migraine wordt vaak het derde oog-chakra (Ajna) genoemd als een mogelijke factor. Een overactief derde oog-chakra wordt soms geassocieerd met te veel denken, overmatige zorgen en stress. 

Deze psychologische en emotionele factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van migraineaanvallen bij gevoelige individuen.

Het idee is dat door de energiestromen in dit chakra te harmoniseren, stressniveaus kunnen worden verminderd, wat op zijn beurt de frequentie en ernst van migraine kan helpen verminderen. 

Dit wordt vaak bereikt door middel van meditatie, visualisatie en ademhalingsoefeningen die gericht zijn op het herstellen van evenwicht in het derde oog-chakra.

Toch is het lastig te stellen dat het voorhoofdchakra daarmee migraine veroorzaakt. In de praktijk zie je dat ook vaak de nieren zijn betrokken bij migraine.

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Pomme--2b klein viierkant

Hoe weet je welk chakra uit balans is?

Meerdere chakra’s kunnen te maken hebben met migraine.

Het identificeren van welk chakra mogelijk uit balans is, vereist een holistische benadering waarbij je zowel fysieke als emotionele signalen observeert. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om te proberen te bepalen welk chakra mogelijk uit balans is:

1. Zelfreflectie:
Neem de tijd om te reflecteren op je emotionele en fysieke toestand. Denk na over welke aspecten van je leven momenteel problematisch zijn. Ervaar je fysieke symptomen, zoals spanning, pijn of ongemak in een bepaald gebied van je lichaam?

2. Kennis van Chakra’s:
Leer over de eigenschappen van elk chakra en hun respectievelijke associaties. Begrijp wat elk chakra vertegenwoordigt in termen van emotionele, fysieke en spirituele aspecten.

3. Observeer Fysieke Symptomen:
Let op fysieke symptomen die kunnen wijzen op een chakra-uitdaging. Bijvoorbeeld, als je vaak keelproblemen hebt, kan dit wijzen op een verstoorde keelchakra (Vishuddha). Als je veel maagklachten hebt, kan dit wijzen op een onevenwichtig zonnevlechtchakra (Manipura).

4. Erken Emotionele Patronen:
Wees bewust van je emotionele patronen. Voel je bijvoorbeeld dat je moeite hebt om jezelf uit te drukken? Dit kan duiden op een uitdaging met het keelchakra. Of ervaar je een gebrek aan zelfvertrouwen? Dit kan een teken zijn van een onevenwichtig zonnevlechtchakra.

5. Intuïtie en Meditatie:
Luister naar je intuïtie en gebruik meditatie om je innerlijke wereld te verkennen. Meditatie kan helpen om de energie in je chakra’s in evenwicht te brengen en je bewustzijn te vergroten over welke chakra’s mogelijk aandacht nodig hebben.

6. Zoek Professionele Hulp:
Als je merkt dat je symptomen ernstig zijn, aanhouden of je dagelijkse leven verstoren, overweeg dan om professionele hulp te zoeken bij een holistische therapeut, een yogaleraar, een reikimaster, een acupuncturist of een erkende gezondheidswerker die bekend is met chakra-werk.

POMME2. klein vierkant

Wetenschap en Chakra’s

Het begrip van chakra’s heeft weinig steun in de wetenschappelijke gemeenschap, voornamelijk omdat ze niet direct meetbaar zijn met de huidige technologie. 

Veel van de wijsheden rond chakra’s zijn gebaseerd op ervaringen en culturele overtuigingen.

Kleuren van voeding om chakra’s te ondersteunen

De relatie tussen de kleuren van voeding en chakra’s is gebaseerd op het idee dat verschillende kleuren corresponderen met verschillende chakra’s in het lichaam.

Elke chakra wordt vaak geassocieerd met een specifieke kleur, en het eten van voedingsmiddelen van die kleur wordt verondersteld de balans en harmonie van dat chakra te ondersteunen.

Hier is een overzicht van hoe kleuren van voeding in relatie tot chakra’s en migraine kunnen worden benaderd:

1. Wortelchakra (Muladhara) – Rood:
Voedingsmiddelen met een rode kleur, zoals rode appels, tomaten, rode paprika’s en bieten, kunnen worden geconsumeerd om dit chakra te ondersteunen. Een gezond wortelchakra kan helpen bij het verminderen van stress en angst, wat op zijn beurt migraine kan helpen voorkomen.

2. Heiligbeenchakra (Svadhishthana) – Oranje:
Voedingsmiddelen met een oranje kleur, zoals wortelen, zoete aardappelen, mango’s en pompoen, kunnen helpen om dit chakra in balans te brengen. Een evenwichtig heiligbeenchakra kan bijdragen aan het verminderen van emotionele spanningen die migraine kunnen uitlokken.

3. Zonnevlechtchakra (Manipura) – Geel:
Voedingsmiddelen met een gele kleur, zoals bananen, maïs, gele paprika’s en citroenen, kunnen worden geconsumeerd om dit chakra te ondersteunen. Een gebalanceerd zonnevlechtchakra kan helpen bij het verminderen van stressgerelateerde migraineaanvallen.

4. Hartchakra (Anahata) – Groen:
Voedingsmiddelen met een groene kleur, zoals bladgroenten, komkommer, broccoli en groene appels, kunnen worden geassocieerd met het ondersteunen van dit chakra. Een gezond hartchakra kan helpen bij het verminderen van emotionele spanning en het bevorderen van positieve emoties, wat migraine kan helpen verminderen.

Pomme-9364 klein vierkant..

5. Keelchakra (Vishuddha) – Blauw:
Voedingsmiddelen met een blauwe kleur, zoals bosbessen, blauwe druiven en bosbeskleurige voedingsmiddelen, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Een gebalanceerd keelchakra kan bijdragen aan het verminderen van communicatieproblemen en emotionele spanning die migraine kunnen veroorzaken.

6. Derde oog-chakra (Ajna) – Indigo of Paars:
Voedingsmiddelen met een donkerpaarse kleur, zoals bosbessen, pruimen en aubergines, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Het in balans houden van het derde oog-chakra kan helpen bij het verminderen van overmatig denken en stress die migraineaanvallen kunnen triggeren.

7. Kruinchakra (Sahasrara) – Violet of Wit:
Het kruinchakra staat voor hoger bewustzijn, spirituele groei en eenheid. Voedingsmiddelen met een witte kleur, zoals bloemkool, uien en knoflook, kunnen in verband worden gebracht met dit chakra. Een evenwichtig kruinchakra kan helpen bij het verminderen van mentale spanning en het bevorderen van innerlijke rust, wat migraine kan helpen voorkomen.

HIER lees je meer over de kracht van kleur in voeding.

Pomme- klein vierkant

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleid ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

 

Warme groet,

ir. Marieke de Zwaan
dé Migraine-coach van Nederland

POMME27 klein vierkant

Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voordat je nieuwe behandelingen uitprobeert.

 

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 4 minuten

Hoe ontdek ik de juiste voeding en leefstijl bij Migraine en Hoofdpijn?

Migraine wordt bestempeld als een hersenaandoening. Een ontregeling van de hersenstam zorgt ervoor dat je een migraine-aanval krijgt.

Wat deze ontregeling veroorzaakt is nog steeds niet helemaal duidelijk. En zo krijgen de meesten van ons te horen ‘Helaas, er is niets aan te doen.’

Maar klopt dat wel?

koolraap c
pomme-50 klein vierkant

Chronische migraine

Ruim 20 jaar worstelde ik met chronische migraine. In die jaren heb ik van alles geprobeerd om ervan af te komen, maar niets hielp echt.

Vooral dacht ik dat het bij mij hoorde, want mijn vader had het immers ook.

Dagelijks slikte ik medicatie. De klachten werden van kwaad tot erger.

Mama heeft hoofdpijn

Ondertussen hingen er 3 kleine kinderen aan mijn benen die de nodige aandacht vroegen. ‘Mama, heb je weer hoofdpijn?’ Constant had ik het gevoel tekort te schieten.

Altijd droeg ik die onzekerheid met mij mee, want de migraine kon ieder moment toeslaan. Nooit ging ik op pad zonder mijn tas met medicatie en zonnebril. En zo werd de migraine baas over mijn leven.

Ik was ten einde raad.

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Gezonde voeding

In Australiȇ werd ik op een bijzondere manier aangeraakt om me te verdiepen in gezonde voeding. De inzichten die ik daar opdeed hebben mijn leven voorgoed veranderd.

Mijn grootste inzicht was, dat we met de dagelijkse keuzes die we maken, gevangen zitten in een systeem, dat ons niet zozeer beter maakt, maar ons veelal ziek houdt.

Het systeem maakt ons ziek

We worden behandeld door artsen die alles weten over diagnostiek en medicatie, maar vrijwel niets over de helende werking van voeding.

Deze medicatie wordt ontwikkeld door een industrie, die vooral belang heeft bij veel medicijnen verkopen.

Daarnaast worden we gevoed door de voedselindustrie, die vooral uit is op hoge winstmarges. En dat gaat weer ten koste van de kwaliteit van onze voeding.

En zo is het cirkeltje rond.

Voor we het weten lopen we door chronisch medicijngebruik niet alleen rond met migraine, maar ook met een hele waslijst aan andere vage, chronische lichamelijke klachten.

Voeding en leefstijl als medicijn bij migraine

En dat deed me denken aan een quote die ik ooit had gelezen ‘Let Food be thy Medicine, and Medicine be thy Food.’

Was het niet Hippocrates, notabene de grondlegger van de Westerse Geneeskunde die dat 2000 jaar geleden zei?

Ik begon in te zien dat bewustwording op het gebied van gezonde voeding de meest cruciale stap is bij migraine.

Stap voor stap bracht ik kleine wijzigingen aan in mijn voedingspatroon en al snel ervoer ik allerlei bevrijdende, lichamelijke sensaties.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Wat kun jij doen?

Ook ontdekte ik dat een koolhydraat-arm, koemelk-vrij of een plantaardig voedingspatroon weinig zegt over of je op de juiste weg bent.

Gezond leven gaat er namelijk niet zozeer om wat je NIET doet, maar veel meer nog om waar je WEL voor kiest!

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren migrainevrij en voel ik me energieker dan ooit.

Wat ik kan, kun jij ook!

POMME2. klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleid ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

 

Warme groet,

ir. Marieke de Zwaan
dé Migraine-coach van Nederland

POMME27 klein vierkant

Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voordat je nieuwe behandelingen of supplementen uitprobeert.

 

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 13 minuten

3x 10 recepten met natuurlijke kruiden tegen migraine en hoofdpijn 

De natuur is een bron van medicijnen, vol geneeskrachtige planten waarmee je allerlei kwalen kunt behandelen. Veel reguliere geneesmiddelen zijn afgeleid van recepten uit de kruidengeneeskunde. 

Veel mensen met migraine en hoofdpijn slikken liever geen synthetische medicijnen en zoeken naar natuurlijke remedies. 

Natuurlijke kruiden kunnen uitkomst bieden. 

Hieronder vind je 3×10 recepten met natuurlijke kruiden die kunnen helpen bij hoofdpijn en migraine:

● Moederkruid
● Gember
● Cayenne peper
● Ginkgo biloba
● Citroenmelisse
● Kurkuma
● Rozemarijn
● Valeriaan
● Pepermunt
● Lavendel

 

Moederkruid

Moederkruid, ook bekend als Feverfew, is al eeuwenlang gewaardeerd als een natuurlijke remedie tegen hoofdpijn en migraine. De belangrijkste kracht van moederkruid ligt in de ontstekingsremmende eigenschappen van parthenolide. Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van migraine, en het verminderen van ontstekingen kan aanzienlijke verlichting bieden. 

1. Moederkruidthee 

Ingrediënten:
1 theelepel gedroogde moederkruidbloemen
1 kopje kokend water
Honing naar smaak

Bereiding:
Plaats de gedroogde moederkruidbloemen in een theepot of mok.
Giet het kokende water over de bloemen.
Laat de thee ongeveer 10 minuten trekken.
Zeef de thee en voeg honing toe naar smaak.
Roer goed door en geniet van je warme moederkruidthee.

2. Moederkruid salade met groene bladgroenten 

Ingrediënten:
Een handvol verse moederkruidblaadjes
Assortiment van groene bladgroenten (bijv. spinazie, rucola, gemengde sla)
Komkommer, in plakjes gesneden
Cherrytomaten, gehalveerd
Feta-kaas, verkruimeld
Citroen-olijfolie dressing

Bereiding:
Was en droog de moederkruidblaadjes en andere groene bladgroenten grondig.
Meng de groenten in een kom en voeg de plakjes komkommer en gehalveerde cherrytomaten toe.
Bestrooi de salade met verkruimelde feta-kaas.
Besprenkel de salade met een dressing van citroensap en olijfolie.
Meng alles voorzichtig door elkaar en serveer de moederkruid salade als bijgerecht of lichte lunch.

3. Moederkruid en citroenmelisse smoothie 

Ingrediënten:
Een handvol verse moederkruidblaadjes
Een handvol verse citroenmelisseblaadjes
1 banaan
1 kopje kokoswater
Optioneel: een handvol ijsblokjes voor een verfrissende smoothie

Bereiding:
Doe alle ingrediënten in een blender.
Mix tot een gladde en romige consistentie.
Proef de smoothie en voeg indien nodig extra moederkruid of citroenmelisse toe.
Giet de smoothie in een glas en serveer direct.

pomme-50 klein vierkant
koolraap c

Gember

De belangrijkste actieve bestanddelen van gember zijn de gingerolen, bioactieve stoffen die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke smaak en geur. Deze gingerolen hebben krachtige ontstekingsremmende eigenschappen, wat betekent dat ze kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen die vaak gepaard gaan met migraine en hoofdpijn.

4. Gemberthee tegen migraine

Ingrediënten:
2,5 cm verse gemberwortel

1 kopje water
Sap van een halve citroen
Honing (rauw) naar smaak

Bereiding:
Schil de gemberwortel en snijd het in dunne plakjes of rasp de gemberwortel voor een shcerpere smaak.

Breng het water aan de kook en voeg de plakjes gember toe of doe de gemberrasp in een theezeefje.
Laat de gember ongeveer 10 minuten trekken.
Voeg het citroensap toe en zoet de thee met honing naar smaak.
Roer goed door en serveer warm. Je kunt eventueel een schijfje citroen toevoegen ter garnering.

5. Gember-knoflook-roerbakgroenten 

Ingrediënten:
1 eetlepel olijfolie

2 teentjes knoflook, fijngehakt
2,5 cm verse gemberwortel, geschild en geraspt
Groente mix (bijv. paprika, broccoli, wortels, peultjes) in dunne reepjes of stukjes gesneden
Sojasaus / tamari naar smaak
Optioneel: stukjes kip, garnalen of tofu voor een eiwitrijke variant

Bereiding:
Verhit de olijfolie in een wok of grote koekenpan op middelhoog vuur.

Voeg de knoflook en geraspte gember toe en roerbak gedurende 1-2 minuten tot ze geurig zijn.
Voeg de groenten toe en roerbak ze tot ze knapperig en gaar zijn, maar nog steeds een beetje beet hebben.
Breng op smaak met sojasaus en roer goed door.
Serveer de gember-knoflook-roerbakgroenten als bijgerecht of voeg stukjes kip, garnalen of tofu toe voor een volledige maaltijd. Serveer het met gestoomde rijst of noedels naar keuze.

6. Gember-avocado smoothie

Ingrediënten:
1 rijpe avocado, ontpit en geschild
1 kopje plantaardige melk (bijv. amandel- of kokosmelk)
1 eetlepel vers geraspte gember (pas de hoeveelheid naar smaak aan)
1 eetlepel ahornsiroop of een andere zoetstof naar keuze (optioneel)
1/2 kopje verse spinazie of boerenkool
1 theelepel chiazaad (optioneel, voor extra voedingsstoffen)
IJsblokjes (optioneel, voor een koelere smoothie)

Bereiding:
Doe de avocado, plantaardige melk, vers geraspte gember, ahornsiroop (indien gewenst), verse spinazie of boerenkool en chiazaad (indien gewenst) in een blender.
Blend alles tot een glad mengsel.
Voeg eventueel een paar ijsblokjes toe als je de smoothie koeler wilt maken.

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

Cayenne peper

Cayennepeper, ook wel bekend als rode peper, is niet alleen een smaakmaker in de keuken, maar heeft ook interessante eigenschappen die kunnen helpen bij het verminderen van migraine en hoofdpijn. Een van de belangrijkste voordelen van cayennepeper bij het verlichten van pijn is de werking op het zenuwstelsel. Capsaïcine heeft de eigenschap om de vrijlating van neuropeptiden te blokkeren die een rol spelen bij het overbrengen van pijnsignalen naar de hersenen. Door deze blokkade kan cayennepeper de pijnperceptie verminderen en verlichting bieden bij migraine en hoofdpijn.

7. Pittige avocado-spinazie smoothie met cayenne

Ingrediënten:
1 rijpe avocado
1 handvol verse spinazieblaadjes
1 banaan
1 kopje amandelmelk
1 theelepel honing
Snufje  cayennepeper

Bereiding:
Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit en schep het vruchtvlees in een blender.
Voeg de spinazie, banaan, amandelmelk, honing en een snufje cayennepeper toe.
Mix alles goed tot een gladde consistentie.
Giet de smoothie in een glas en geniet van de pittige en verfrissende smaak.

8. Geroosterde bloemkool met cayenne

Ingrediënten:
1 grote bloemkool, in kleine roosjes gesneden
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel komijnpoeder
1/2 theelepel paprikapoeder
1/4 theelepel  cayennepeper
Zout naar smaak

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C.
Meng de olijfolie, komijnpoeder, paprikapoeder, cayennepeper en zout in een kom.
Voeg de bloemkoolroosjes toe aan de kom en meng ze goed met het kruidenmengsel.
Verdeel de bloemkool gelijkmatig op een bakplaat en rooster deze in de oven gedurende 25-30 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn.
Serveer de geroosterde bloemkool als bijgerecht of als gezonde snack.

9. Pittige Linzensoep met cayenne

Ingrediënten:
1 kopje gedroogde rode linzen
1 ui, fijngehakt
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1 wortel, in kleine blokjes gesneden
1 stengel bleekselderij, in kleine blokjes gesneden
4 kopjes groentebouillon
1 theelepel komijnpoeder
1/2 theelepel kurkumapoeder
1/4 theelepel cayennepeper (of naar smaak)
Sap van 1 citroen
Handvol verse koriander, fijngehakt
Zout en peper naar smaak
Olijfolie voor het bakken

Bereiding:
Spoel de gedroogde rode linzen grondig af onder koud water.
Verhit een beetje olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de ui, knoflook, wortel en bleekselderij toe en bak ze gedurende 5 minuten, of tot ze zacht zijn.
Voeg de komijnpoeder, kurkumapoeder en cayennepeper toe aan de pan en roer goed om de groenten te bedekken met de kruiden.
Voeg de gedroogde rode linzen en groentebouillon toe. Breng aan de kook en laat het vervolgens sudderen op laag vuur gedurende 20-25 minuten, of tot de linzen zacht zijn.
Haal de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer tot een gladde consistentie. Voeg indien nodig extra water toe om de gewenste dikte te bereiken.
Voeg het citroensap toe en breng op smaak met zout en peper.
Serveer de pittige linzensoep gegarneerd met verse korianderblaadjes. Je kunt de soep ook serveren met een stukje knapperig desembrood met roomboter.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

Ginkgo biloba recept tegen hoofdpijn en migraine

Ginkgo biloba, ook bekend als de Japanse notenboom, is een kruid dat al eeuwenlang wordt gewaardeerd vanwege zijn potentiële voordelen voor de gezondheid, met name op het gebied van de hersenen en de bloedsomloop. Het kruid bevat bioactieve stoffen, zoals flavonoïden en terpenoïden, die de bloedvaten kunnen verwijden en de bloedcirculatie kunnen bevorderen. Door de bloedtoevoer naar de hersenen te optimaliseren, kan ginkgo mogelijk de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen verminderen.

10. Ginkgo en Bessen Smoothie

Ingrediënten:
1 banaan
1 kopje gemengde bessen (aardbeien, bosbessen, frambozen)
1 handvol spinazie
1 eetlepel gemalen lijnzaad
1 theelepel Ginkgo biloba poeder
1 kopje plantaardige melk (bijv. ongezoete amandelmelk)
Ijsblokjes (optioneel)

Bereiding:
Doe alle ingrediënten in een blender.
Mix tot een gladde consistentie.
Voeg indien gewenst ijsblokjes toe.
Giet in een glas en geniet van deze verfrissende en voedzame smoothie met Ginkgo biloba.

11. Ginkgo Salade met Oranje Vinaigrette 

Ingrediënten:
4 kopjes gemengde groene bladsla
1 sinaasappel, geschild en in partjes gesneden
1/4 kopje gehakte walnoten
30 druppels (max. 1 el). Ginkgo biloba extract (vloeibaar)
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel vers citroensap
Zout en peper naar smaak

Bereiding:
Plaats de gemengde groene bladsla in een grote kom.
Voeg de sinaasappelpartjes en gehakte walnoten toe.
In een aparte kom, meng het Ginkgo biloba extract, olijfolie, citroensap, zout en peper tot een vinaigrette.
Giet de vinaigrette over de salade en meng goed.
Serveer de Ginkgo salade als bijgerecht bij je maaltijd of als een verfrissende lichte lunch.

12. Ginkgo Energy Bites 

Ingrediënten:
1 kopje medjoul dadels, ontpit
1/2 kopje amandelen
1/4 kopje havermout
2 eetlepels kokosolie
1 eetlepel Ginkgo biloba poeder
1 theelepel vanille-extract
Snufje zeezout
Optionele toppings: kokosvlokken, gehakte noten, cacaopoeder

Bereiding:
Plaats alle ingrediënten in een keukenmachine en meng tot een plakkerig deeg ontstaat.
Rol het deeg tot kleine balletjes ter grootte van een hapklare snack.
Optioneel: rol de balletjes door kokosvlokken, gehakte noten of cacaopoeder voor extra smaak en textuur. 
Bewaar de Ginkgo Energy Bites in de koelkast om ze stevig te houden. Lekker als tussendoortje!

pomme-5 klein

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

Citroenmelisse recept tegen hoofdpijn en migraine

Citroenmelisse, ook wel bekend als Melissa officinalis, is een kruid met een rijke geschiedenis in de traditionele geneeskunde vanwege zijn kalmerende en ontspannende eigenschappen. Een van de belangrijkste voordelen van citroenmelisse is de kalmerende werking op het zenuwstelsel. Stress en spanning zijn veelvoorkomende triggers voor hoofdpijn en migraine, en het verminderen van deze emotionele belasting kan helpen om symptomen te verlichten. 

13. Citroenmelisse-ijsthee

Ingrediënten:
4-5 citroenmelisseblaadjes
4 kopjes water
Sap van 1 citroen
Zoetstof naar smaak (optioneel)
IJsblokjes

Bereiding:
Breng het water aan de kook en voeg de citroenmelisseblaadjes toe. Laat het geheel ongeveer 5-10 minuten sudderen.
Haal de pan van het vuur en laat de thee afkoelen tot kamertemperatuur.
Verwijder de citroenmelisseblaadjes en voeg het citroensap toe aan de thee. Voeg zoetstof toe naar smaak, indien gewenst.
Giet de thee in glazen gevuld met ijsblokjes.
Garneer elke ijsthee met een vers citroenmelisseblaadje. Serveer gekoeld en geniet van de verfrissende smaak.

14. Citroenmelisse Pesto:

Ingrediënten:
2 kopjes verse citroenmelisseblaadjes
1/2 kopje pijnboompitten
2 teentjes knoflook
1/2 kopje extra vierge olijfolie
1/2 kopje geraspte (veganistische) kaas (optioneel)
Zout en peper naar smaak

Bereiding:
Doe de citroenmelisseblaadjes, pijnboompitten, knoflook en een snufje zout en peper in een keukenmachine of blender.
Pulseer de ingrediënten tot ze grof gehakt zijn.
Voeg geleidelijk de olijfolie toe terwijl je blijft mixen, tot je een gladde consistentie hebt.
Voeg indien gewenst de (veganistische) kaas toe en pulseer nogmaals tot alles goed gemengd is.
Proef en voeg indien nodig meer zout en peper toe.
Gebruik de citroenmelisse pesto als smaakmaker voor pasta, brood, gegrilde groenten of als dipsaus. Bewaar de pesto in een luchtdichte container in de koelkast.

15. Citroenmelisse Smoothie:

Ingrediënten:
1 rijpe banaan
1 kopje verse spinazie
1/2 kopje verse citroenmelisseblaadjes
1/2 kopje plantaardige melk (zoals amandel- of kokosmelk)
1 eetlepel chiazaadjes
1 theelepel agavesiroop (optioneel, voor extra zoetheid)
IJsblokjes

Bereiding:
Voeg alle ingrediënten toe aan een blender.
Blend op hoge snelheid tot een glad mengsel.
Voeg indien nodig meer melk toe om de gewenste consistentie te bereiken.
Giet de smoothie in een glas en voeg eventueel extra ijsblokjes toe.
Garneer met een paar verse citroenmelisseblaadjes.
Geniet van deze verfrissende en voedzame citroenmelisse smoothie als ontbijt of tussendoortje.

POMME2. klein vierkant

Kurkuma recept tegen hoofdpijn en migraine

Kurkuma, ook wel bekend als geelwortel, is een kruid dat al eeuwenlang wordt gebruikt vanwege zijn medicinale eigenschappen. Het actieve bestanddeel in kurkuma, genaamd curcumine, staat bekend om zijn krachtige ontstekingsremmende werking. Het heeft de potentie om ontstekingen in het lichaam te verminderen, waaronder de ontstekingen die betrokken zijn bij migraine en hoofdpijn.

16. Kurkuma-gouden melk:

Ingrediënten: 
2 kopjes plantaardige melk (zoals amandel-, kokos- of havermelk)
1 theelepel kurkumapoeder
1/2 theelepel kaneelpoeder
1/4 theelepel gemberpoeder

1 theelepel ahornsiroop of een andere zoetstof naar keuze (optioneel)

Bereiding:
Verwarm de plantaardige melk in een steelpan op laag vuur.
Voeg kurkuma, kaneel en gemberpoeder toe aan de melk en roer goed.
Verwarm het mengsel gedurende 5-10 minuten, zonder het te laten koken.
Haal van het vuur en voeg zoetstof toe naar smaak.

Giet de kurkuma-gouden melk in een kopje en geniet ervan als een rustgevende en verwarmende drank.

17. Kurkuma-roerbak met groenten

Ingrediënten:

1 eetlepel kokosolie
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1 rode paprika, in reepjes gesneden
1 courgette, in plakjes gesneden
1 wortel, in plakjes gesneden
1 theelepel  kurkumapoeder
1/2 theelepel komijnpoeder
1/2 theelepel paprikapoeder

Zout en peper naar smaak

Bereiding:
Verhit de kokosolie in een grote koekenpan of wok op middelhoog vuur.
Voeg de ui en knoflook toe en bak ze tot ze zacht en lichtbruin zijn.
Voeg de paprika, courgette en wortel toe en roerbak gedurende 5-7 minuten, of tot de groenten zacht zijn maar nog steeds knapperig.
Voeg kurkuma, komijnpoeder, paprikapoeder, zout en peper toe. Roer goed om de groenten gelijkmatig te kruiden.
Bak nog 2-3 minuten en haal van het vuur.

Serveer de kurkuma-roerbak als bijgerecht of met gestoomde rijst voor een vullende maaltijd.

18. Kurkuma kokos linzensoep 

Ingrediënten:
1 eetlepel kokosolie
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1 wortel, in blokjes gesneden
1 rode paprika, in blokjes gesneden
1 theelepel  kurkumapoeder
1 theelepel komijnpoeder
1/2 theelepel gemberpoeder
1 kop rode linzen, gewassen en uitgelekt
1 blikje kokosmelk (400 ml)
3 kopjes groentebouillon
Sap van 1 citroen
Zout en peper naar smaak
Verse koriander of peterselie, gehakt (optioneel, als garnering)
 
Bereiding:
Verhit de kokosolie in een grote soeppan op middelhoog vuur.
Voeg de ui en knoflook toe en bak ze tot ze zacht en geurig zijn.
Voeg de wortel en rode paprika toe en bak ze gedurende 3-4 minuten, tot ze iets zachter zijn.
Voeg kurkumapoeder, komijnpoeder en gemberpoeder toe. Roer goed om de groenten gelijkmatig te kruiden.
Voeg de rode linzen, kokosmelk en groentebouillon toe. Breng aan de kook en laat sudderen op laag vuur gedurende 20-25 minuten, of tot de linzen gaar zijn en de groenten zacht zijn.
Haal de soep van het vuur en pureer gedeeltelijk met een staafmixer voor een iets dikkere textuur.
Voeg het citroensap toe en breng op smaak met zout en peper.
Serveer de kurkuma-kokos linzensoep warm, gegarneerd met verse koriander of peterselie indien gewenst.

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

flower-2758430_1280

Rozemarijn recept tegen hoofdpijn en migraine

Rozemarijn is een veelzijdig kruid dat niet alleen culinaire waarde heeft, maar ook bekend staat om zijn therapeutische eigenschappen. Het wordt al eeuwenlang gebruikt als een natuurlijke remedie voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hoofdpijn en migraine.

19. Geroosterde aardappelen met rozemarijn

Ingrediënten:
4 grote aardappelen, in blokjes gesneden
2 eetlepels olijfolie
Verse rozemarijn, fijngehakt
Zout en peper naar smaak
 
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C.
 Meng de blokjes aardappelen, olijfolie, gehakte rozemarijn, zout en peper in een kom en zorg ervoor dat de aardappelen gelijkmatig bedekt zijn.
 Verspreid de aardappelen op een bakplaat en bak ze gedurende 30-35 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn.
 Serveer de geroosterde aardappelen als bijgerecht bij een plantaardige maaltijd of als snack.
 

20. Geroosterde groenten met rozemarijn

Ingrediënten:
Seizoensgroentemix (bijv. wortelen, courgette, paprika, aubergine), in stukken gesneden
2 eetlepels olijfolie
Verse rozemarijn, fijngehakt
Zout en peper naar smaak
 
Bereiding:
 Verwarm de oven voor op 200°C.
 Verdeel de gesneden groenten gelijkmatig over een bakplaat.
 Besprenkel de groenten met olijfolie en bestrooi met gehakte rozemarijn, zout en peper.
 Rooster de groenten in de oven gedurende 25-30 minuten, of tot ze zacht en licht gebruind zijn.
 Serveer de geroosterde groenten als hoofdgerecht met bijvoorbeeld wat gekookte quinoa of als bijgerecht bij een plantaardige maaltijd.
 

21. Rozemarijn-kikkererwtenstoofpot

 
Ingrediënten:
1 blik kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt
1 ui, fijngehakt
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1 rode paprika, in blokjes gesneden
1 courgette, in blokjes gesneden
400 g tomatenblokjes (uit blik)
1 theelepel paprikapoeder
Zout en peper naar smaak
2 eetlepels olijfolie
 
Bereiding:
Verhit de olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de ui, knoflook, paprika en courgette toe en bak ze 5-7 minuten, of tot ze zacht zijn.
Voeg de kikkererwten, tomatenblokjes, paprikapoeder, gedroogde rozemarijn, zout en peper toe. Roer goed door.
Laat de stoofpot ongeveer 15-20 minuten sudderen, zodat de smaken goed kunnen mengen en de groenten gaar zijn.
Proef en breng indien nodig verder op smaak met zout en peper.
Serveer de rozemarijn-kikkererwtenstoofpot met wat vers desembrood of gestoomde rijst.
 

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Valeriaan recept tegen hoofdpijn en migraine

Valeriaanwortel staat al lange tijd bekend om zijn kalmerende en ontspannende eigenschappen. Het is een kruid dat vaak wordt gebruikt om de symptomen van stress en angst te verminderen. Maar wist je dat valeriaan ook voordelen kan bieden bij hoofdpijn en migraine?

22. Valeriaanthee met kamille en lavendel:

Ingrediënten:
1 theelepel gedroogde lavendelbloemen
2 kopjes water
 
Bereiding:
Breng het water aan de kook in een pan.
Voeg de gedroogde valeriaanwortel, kamillebloemen en lavendelbloemen toe aan het kokende water. 
Zet het vuur lager en laat het mengsel ongeveer 10 minuten sudderen.
Haal de pan van het vuur en laat de thee 5 minuten trekken.
Zeef de thee en giet het in kopjes.
Geniet van de rustgevende valeriaan thee voor het slapengaan.
 

23. Valeriaan en aardbeien smoothie:

 
Ingrediënten:
1 kopje bevroren aardbeien
1 rijpe banaan
1 kopje kokoswater
1 theelepel valeriaanwortelpoeder
1 eetlepel chiazaad (optioneel)
 
Bereiding:
Voeg alle ingrediënten toe aan een blender.
Mix op hoge snelheid tot een gladde consistentie.
Proef de smoothie en pas de zoetheid aan door eventueel wat honing of ahornsiroop toe te voegen.
Schenk de smoothie in een glas.
Als je wat extra textuur en voedingswaarde wilt, kun je chiazaad toevoegen aan de smoothie en even laten weken voordat je hem serveert.
Garneer de smoothie met een paar plakjes verse aardbeien.
Geniet van deze verfrissende valeriaan en aardbeien smoothie als een rustgevend en voedzaam drankje.
 
De smaak van valeriaanwortel kan vrij sterk zijn, dus je kunt de hoeveelheid valeriaanwortelpoeder naar eigen smaak aanpassen. Begin met een kleine hoeveelheid en voeg indien gewenst meer toe. 
 

24. Massage-olie met valeriaan: 

Ingrediënten:
Plantaardige olie (zoals amandelolie of olijfolie)
 
Bereiding:
Vul een glazen pot voor de helft met gedroogde valeriaanwortel.
Giet de plantaardige olie over de valeriaanwortel, zodat het volledig bedekt is.
Sluit de pot goed af en schud zachtjes om de ingrediënten te mengen.
Plaats de pot op een zonnige vensterbank en laat de olie minstens 2 weken trekken.
Zeef de olie om de valeriaanwortel te verwijderen en bewaar de olie in een afsluitbare fles.
Gebruik de valeriaan-olie voor ontspannende massages om spanning en hoofdpijn te verlichten.
 
POMME9 klein vierkant

Pepermunt recept tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van pepermunt bij hoofdpijn en migraine is de mogelijkheid om de spieren te ontspannen. Menthol, het belangrijkste bestanddeel van pepermunt, heeft een verzachtend effect op de spieren, waardoor ze ontspannen en de spanning wordt verminderd.

Pepermuntthee:

Ingrediënten:
1 kopje water
1 handvol verse pepermuntblaadjes

Bereiding:
Breng het water aan de kook.

Voeg de verse pepermuntblaadjes toe aan het kokende water en laat het geheel ongeveer 5 minuten zachtjes sudderen.
Zeef de thee om de blaadjes te verwijderen en giet het in een kopje.

 

Pepermunt-komkommersalade:

Ingrediënten:
1 komkommer, in dunne plakjes gesneden

1 handvol verse pepermuntblaadjes, fijngehakt
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
Zout en peper naar smaak

Bereiding:
Meng de komkommerplakjes en fijngehakte pepermuntblaadjes in een kom.

Giet de olijfolie en het citroensap over de salade en meng goed.
Breng op smaak met zout en peper.
Laat de smaken minstens 10 minuten intrekken voordat je de salade serveert.

 

Pepermunt-chocolademelk:

Ingrediënten:
1 kopje ongezoete plantaardige melk (zoals amandel- of havermelk)
1 eetlepel cacaopoeder (ongezoet)
1 eetlepel ahornsiroop of een andere zoetstof naar keuze
1/2 theelepel vanille-extract
1 handvol verse pepermuntblaadjes

Bereiding:
Verwarm de plantaardige melk in een steelpan op laag vuur, maar laat het niet koken.
Voeg het cacaopoeder, de ahornsiroop en het vanille-extract toe aan de melk en roer goed tot alles goed is gemengd.
Voeg de verse pepermuntblaadjes toe aan de chocolademelk en laat het geheel een paar minuten trekken.
Zeef de pepermuntblaadjes uit de chocolademelk en giet het in een mok.

 
 

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Lavendel tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van lavendel bij hoofdpijn en migraine is de kalmerende werking op het zenuwstelsel. Hoofdpijn en migraine worden vaak geassocieerd met spanning, stress en angst. Lavendel heeft bewezen kalmerende eigenschappen die kunnen helpen bij het verminderen van deze vormen van negatieve, emotionele stress. 

Lavendelthee voor hoofdpijnverlichting:

Ingrediënten:
1 kopje water
1 eetlepel verse lavendelbloemen

Bereiding: 
Breng het water aan de kook. 
Voeg de verse lavendelbloemen toe aan het kokende water en laat het geheel ongeveer 5 minuten zachtjes sudderen. 
Zeef de thee om de bloemen te verwijderen en giet het in een kopje. 
Geniet van de lavendelthee terwijl het nog warm is om hoofdpijn te verlichten.
 

Lavendel-havermeelkoekjes:

Ingrediënten:
1 kopje havermeel (gemalen haver)
1/4 kopje kokosolie (gesmolten)
1/4 kopje ahornsiroop of een andere zoetstof naar keuze
1 eetlepel verse lavendelbloemen (fijngehakt)
Snufje zeezout
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180°C (350°F) en bekleed een bakplaat met bakpapier.
Meng in een kom het havermeel, gesmolten kokosolie, ahornsiroop, fijngehakte lavendelbloemen en een snufje zeezout tot een samenhangend deeg.
Vorm kleine koekjes van het deeg en leg ze op de bakplaat.
Bak de koekjes ongeveer 10-12 minuten, of tot ze licht goudbruin zijn.
Laat de koekjes afkoelen.

Lavendel-citroen smoothie:

Ingrediënten: 
1 kopje plantaardige melk (bijv. amandel- of havermelk)
1/2 theelepel verse lavendelbloemen
Sap van 1/2 citroen
1 eetlepel ahornsiroop of een andere zoetstof naar keuze
1/2 kopje bevroren mango stukjes

Handvol verse spinazie

 

Bereiding: 
Voeg de plantaardige melk en lavendelbloemen toe aan een blender en mix kort.
Laat het mengsel 5 minuten staan om de lavendelsmaak te laten intrekken.
Voeg vervolgens het citroensap, de ahornsiroop, bevroren mango en verse spinazie toe aan de blender.
Mix alles tot een gladde smoothie.
 
Enjoy!! 
Pomme-9269 klein

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

POMME27 klein vierkant

Disclaimer: Raadpleeg altijd een kruidendeskundige voordat je kruiden gaat toepassen, vooral als je al medicijnen gebruikt.

Bron 1: orthofyto jaargang 28 2023/2 april
Bron 2: Groot handboek geneeskrachtige planten, auteur: dr. Geert Verhelst
Bron 3 

 

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine met voeding’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

10 Natuurlijke Kruiden tegen Migraine en Hoofdpijn

De natuur is een bron van medicijnen, vol geneeskrachtige planten waarmee je allerlei kwalen kunt behandelen. 

Veel mensen met migraine en hoofdpijn slikken liever geen medicijnen en zoeken naar natuurlijke remedies. Natuurlijke kruiden kunnen uitkomst bieden. 

Laten we dieper ingaan op 10 natuurlijke kruiden die bekend staan om hun potentieel om migraine en hoofdpijn op een natuurlijke manier te verlichten.

1. Moederkruid tegen hoofdpijn en migraine

Moederkruid, ook bekend als Feverfew, wordt al lange tijd gebruikt als een traditionele remedie tegen hoofdpijn en migraine. 

De belangrijkste kracht van moederkruid ligt in de ontstekingsremmende eigenschappen van parthenolide. Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van migraine. Deze ontstekingsremmende werking kan helpen om de zwelling en pijn die gepaard gaan met migraineaanvallen te verminderen.

Een ander belangrijk effect van moederkruid is het vermogen om de bloedvaten te ontspannen. Bovendien kan het ontspannen van de bloedvaten de doorbloeding in de hersenen verbeteren, wat een gunstig effect kan hebben op de symptomen van migraine, zoals hoofdpijn en duizeligheid.

Moederkruid wordt ook verondersteld de afgifte van serotonine te stimuleren en zo de serotoninespiegels in de hersenen in balans te brengen. Dit kan helpen om migraineaanvallen te verminderen en de algehele symptomen van migraine te verzachten.

Hoewel het enige tijd kan duren voordat de voordelen van moederkruid merkbaar worden, kan consistent gebruik van moederkruid uiteindelijk leiden tot een vermindering van de migraine-last.

Let op: Moederkruid kan invloed hebben op de bloedstolling, dus mensen die antistollingsmedicatie gebruiken of bloedstollingsstoornissen hebben, moeten voorzichtig zijn en medisch advies inwinnen voordat ze moederkruid gebruiken.

2. Gember tegen hoofdpijn en migraine

 

De belangrijkste actieve bestanddelen van gember zijn de gingerolen, bioactieve stoffen die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke smaak en geur. Deze gingerolen hebben krachtige ontstekingsremmende eigenschappen, wat betekent dat ze kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen die vaak gepaard gaan met migraine en hoofdpijn. 

Een ander opmerkelijk voordeel van gember is de invloed op de doorbloeding. Gember kan de bloedcirculatie bevorderen en de bloedvaten verwijden, waardoor de doorstroming van zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen wordt verbeterd. Dit kan helpen om de druk op de bloedvaten te verminderen en de pijn die gepaard gaat met migraine en hoofdpijn te verzachten.

Daarnaast heeft gember ook anti-misselijkheidseffecten, wat gunstig is voor mensen die vaak last hebben van misselijkheid tijdens een migraineaanval. Het kan helpen om de misselijkheid te verminderen en het braken te voorkomen, waardoor je je beter kunt voelen tijdens een aanval.

Let op: Gember kan de bloedstolling beïnvloeden, dus mensen met bloedingsstoornissen of die antistollingsmedicatie gebruiken, moeten voorzichtig zijn. Gember kan het risico op bloedingen verhogen of de effectiviteit van bloedverdunners verminderen. 

Ook kan gember de galblaas stimuleren, wat nuttig kan zijn voor de spijsvertering, maar mensen met galstenen moeten voorzichtig zijn. Gember kan de symptomen verergeren of de beweging van galstenen veroorzaken, wat kan leiden tot complicaties.

koolraap c
pomme-50 klein vierkant

3. Cayenne tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van cayennepeper bij het verlichten van pijn is de werking op het zenuwstelsel. Capsaïcine heeft de eigenschap om de vrijlating van neuropeptiden te blokkeren, die een rol spelen bij het overbrengen van pijnsignalen naar de hersenen. Door deze blokkade kan cayennepeper de pijnperceptie verminderen en verlichting bieden bij migraine en hoofdpijn.

Daarnaast heeft cayennepeper ook een gunstig effect op de doorbloeding. Capsaïcine kan de bloedvaten verwijden en de bloedcirculatie verbeteren. Door de bloedvaten te verwijden, kan cayennepeper helpen om de bloedstroom naar de hersenen te verhogen, wat kan bijdragen aan het verminderen van migraine en hoofdpijn.

Bovendien heeft cayennepeper ontstekingsremmende eigenschappen. Ontstekingen kunnen een rol spelen bij het ontstaan en verergeren van migraine en hoofdpijn. De capsaïcine in cayennepeper kan de productie van ontstekingsbevorderende stoffen verminderen en zo de ontstekingsreactie in het lichaam temperen. 

Let op: Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor de pittige smaak en kunnen bij overmatig gebruik maagirritatie ervaren. Bovendien kan cayennepeper interageren met bepaalde medicijnen, dus het is altijd raadzaam om advies in te winnen bij een arts voordat je het regelmatig gaat gebruiken.

4. Ginkgo biloba tegen hoofdpijn en migraine

Ginkgo biloba bevat bioactieve stoffen, zoals flavonoïden en terpenoïden, die de bloedvaten kunnen verwijden en de bloedcirculatie kunnen bevorderen. Door de bloedtoevoer naar de hersenen te optimaliseren, kan ginkgo mogelijk de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen verminderen.

Daarnaast bevat ginkgo biloba ook krachtige antioxidanten. Antioxidanten zijn stoffen die schadelijke vrije radicalen neutraliseren en oxidatieve stress verminderen. Oxidatieve stress kan ontstekingen in het lichaam veroorzaken, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het ontstaan van migraine. 

Door ontstekingen te verminderen en vrije radicalen te bestrijden, kan ginkgo biloba mogelijk helpen bij het verminderen van migraineaanvallen en het bevorderen van een gezonde hersenfunctie. 

Let op: Ginkgo kan interacties hebben met bepaalde medicijnen, waaronder bloedverdunners, en kan bij sommige mensen bijwerkingen veroorzaken, zoals maagklachten, hoofdpijn of duizeligheid. 

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

5. Citroenmelisse tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van citroenmelisse is de kalmerende werking op het zenuwstelsel. Citroenmelisse bevat natuurlijke stoffen, zoals rozemarijnzuur, die interactie hebben met neurotransmitters in de hersenen en een ontspannend effect hebben. Dit kan resulteren in een vermindering van stress en een gevoel van kalmte en ontspanning.

Daarnaast heeft citroenmelisse ook milde pijnstillende eigenschappen. 

Hoofdpijn en migraine worden vaak geassocieerd met ontstekingen en overgevoeligheid van het zenuwstelsel. De actieve verbindingen in citroenmelisse kunnen helpen om deze ontstekingen te verminderen en de pijnsignalen te blokkeren die naar de hersenen worden gestuurd. Dit kan resulteren in een vermindering van hoofdpijn en migraine.

6. Kurkuma tegen hoofdpijn en migraine

Kurkuma, ook wel bekend als geelwortel, is een kruid dat al eeuwenlang wordt gebruikt vanwege zijn medicinale eigenschappen. Het actieve bestanddeel in kurkuma, genaamd curcumine, staat bekend om zijn krachtige ontstekingsremmende werking. 

Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de voortgang van verschillende gezondheidsproblemen, waaronder migraine en hoofdpijn. Door ontstekingen te verminderen, kan kurkuma verlichting bieden en de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen helpen verminderen.

Curcumine, het belangrijkste bioactieve bestanddeel van kurkuma, heeft een sterke antioxidantwerking. Het kan vrije radicalen neutraliseren, schadelijke moleculen die in het lichaam worden geproduceerd als gevolg van oxidatieve stress. 

Oxidatieve stress kan leiden tot ontstekingen en celbeschadiging, wat kan bijdragen aan het ontstaan van migraine en hoofdpijn. Door de antioxidante eigenschappen kan kurkuma de schadelijke effecten van vrije radicalen verminderen en het lichaam helpen beschermen.

migraine en hooggevoeligheid (HSP)

7. Rozemarijn tegen hoofdpijn en migraine

Rozemarijn heeft zowel ontstekingsremmende als pijnstillende eigenschappen. 

Het actieve bestanddeel in rozemarijn, genaamd rozemarijnzuur, speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken van ontstekingen. Rozemarijnzuur remt de productie van ontstekingsstoffen in het lichaam, waardoor de ontstekingsreactie wordt verminderd. Dit kan resulteren in een vermindering van de pijn en andere symptomen die gepaard gaan met migraine.

Naast het verminderen van ontstekingen, heeft rozemarijn ook pijnstillende eigenschappen die nuttig kunnen zijn bij het verlichten van migrainepijn. Rozemarijn bevat verbindingen die de werking van bepaalde enzymen blokkeren die betrokken zijn bij pijnoverdracht. Hierdoor kan rozemarijn de pijnsignalen verminderen die naar de hersenen worden gestuurd, waardoor verlichting wordt geboden bij migraine.

De pijnstillende effecten van rozemarijn kunnen niet alleen helpen bij het verminderen van de hoofdpijn zelf, maar ook bij het verlichten van bijkomende symptomen zoals spierspanning en pijnlijke gevoelens in het hoofd en de nek. 

8. Valeriaan tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van valeriaanwortel is het vermogen om ontspanning te bevorderen. Het kruid heeft een mild kalmerend effect op het zenuwstelsel, waardoor het helpt om spanning en stress te verminderen. 

Door de ontspanning van de spieren en het zenuwstelsel kan valeriaan hoofdpijn helpen verlichten en de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen verminderen.

Daarnaast staat valeriaan bekend om zijn slaapbevorderende eigenschappen. Een goede nachtrust is essentieel voor het herstel van het lichaam en kan helpen om hoofdpijn en migraine te voorkomen. 

pomme-5 klein

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

9. Pepermunt tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van pepermunt bij hoofdpijn en migraine is de mogelijkheid om de spieren te ontspannen. Menthol, het belangrijkste bestanddeel van pepermunt, heeft een verzachtend effect op de spieren, waardoor ze ontspannen en de spanning wordt verminderd. 

Een andere manier waarop pepermunt kan helpen bij hoofdpijn en migraine is door het verbeteren van de bloedcirculatie. Slechte doorbloeding kan bijdragen aan het ontstaan en de intensiteit van hoofdpijn. 

Menthol heeft een vaatverwijdend effect, wat betekent dat het de bloedvaten kan verwijden en de bloedstroom kan verbeteren. 

Naast het verlichten van pijn en het verbeteren van de doorbloeding, kan pepermunt ook helpen bij het verminderen van andere symptomen die vaak gepaard gaan met hoofdpijn en migraine. Denk aan misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht en geluid. 

10. Lavendel tegen hoofdpijn en migraine

Een van de belangrijkste voordelen van lavendel bij hoofdpijn en migraine is de kalmerende werking op het zenuwstelsel. Hoofdpijn en migraine worden vaak geassocieerd met spanning, stress en angst. Lavendel heeft bewezen kalmerende eigenschappen die kunnen helpen bij het verminderen van deze vormen van negatieve, emotionele stress. 

Daarnaast heeft lavendel natuurlijke ontstekingsremmende eigenschappen die kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen in het lichaam. Dit kan een positief effect hebben op het verminderen van hoofdpijn en migraine, vooral die verband houden met ontstekingsprocessen.

Lavendel staat ook bekend om zijn ontspannende eigenschappen en kan helpen bij het bevorderen van een betere slaapkwaliteit. 

Een goede nachtrust is van cruciaal belang voor de gezondheid en kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en verminderen van hoofdpijn en migraine. 

POMME2. klein vierkant

Conclusie: 

Het gebruik van natuurlijke kruiden kan een mooie aanvulling zijn bij een holistische behandeling van hoofdpijn en migraine. 

Ieder van de genoemde kruiden heeft unieke eigenschappen, die kunnen bijdragen aan het verminderen van pijn, ontstekingen, stress en spanning. Dit kan resulteren in minder hoofdpijn en migraine.

Probeer deze natuurlijke kruiden uit en ontdek welke het beste voor jou werken. 

 

Disclaimer: Raadpleeg altijd een kruidendeskundige voordat je kruiden gaat toepassen, vooral als je al medicijnen gebruikt.

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

flower-2758430_1280

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleid ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

POMME27 klein vierkant

Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voordat je nieuwe behandelingen of supplementen uitprobeert.

Bron 1: orthofyto jaargang 28 2023/2 april
Bron 2: Groot handboek geneeskrachtige planten, auteur: dr. Geert Verhelst
Bron 3 

 

pomme-50 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 7 minuten

‘Suiker cravings’ bij Migraine, hoe kom je ervan af?

Het verlangen naar zoet is menselijk. En dat is te verklaren.

Suikerrijke voeding zorgt er namelijk voor dat onze hersenen dopamine aanmaken, het stofje dat ons een fijn gevoel geeft. Misschien herken jij je dan ook in de term ‘zoetekauw’.

Mogelijk ervaar je vlak voor een migraineaanval een sterke hunkering naar suiker, ofwel je hebt een suiker craving.

Hoe komt dit? En belangrijker nog, hoe kom je ervan af?

POMME9 klein vierkant

Wat is suiker?

Suiker of sacharose is een zoete stof en komt van nature voor in voeding zoals in fruit, maïs, suikerriet en suikerbiet. Daarnaast zijn er ook andere suikers zoals melksuiker (lactose) en fruitsuiker (fructose).

Naast suiker worden ook stroop, siroop (ahornsiroop en agavesiroop), kokosbloesemsuiker, palmsuiker en honing gebruikt om producten zoet mee te maken.

Suiker behoort tot de koolhydraten

Hoe wordt suiker gemaakt?

De meest bekende witte suiker, ook wel kristalsuiker genoemd, komt uit de wortel van suikerbieten.

Rietsuiker wordt gewonnen uit het sap van de stengel van suikerriet. In rietsuiker blijft tijdens de productie een klein beetje donkerbruine siroop achter. Die siroop geeft de kleur aan de suiker.

Stropen worden onder andere gewonnen uit maiszetmeel, tarwezetmeel, aardappelzetmeel, maïsmout en rijstmout.

apricots-2527193_960_720

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Waar wordt suiker voor gebruikt?

Suiker wordt niet alleen gebruikt als zoetstof, maar ook als middel om andere smaken te versterken.

Daarnaast wordt het toegepast als conserveermiddel in bijvoorbeeld jam, als kleur (bijvoorbeeld in karamel) of het zorgt voor volume en structuur (bijvoorbeeld in koekjes).

Zijn alle suikers hetzelfde?

Nee zeker niet. Het eenvoudigste is om het onderscheid te maken tussen geraffineerde en onbewerkte suiker.

Geraffineerde suiker is in de fabriek ontdaan van al zijn voedingsstoffen. Deze suiker voorziet je lichaam niet van de vitamines, mineralen en vezels, die nodig zijn om suiker op een vriendelijke manier te verwerken. Het heeft geen enkel voordeel en zorgt alleen maar voor problemen in het lichaam.

Echter, suiker die als onbewerkt product rechtstreeks uit de natuur komt, in de vorm van vers fruit of rauwe honing, zit boordevol voedingsstoffen. Hoewel we hier ook over suiker spreken, wordt deze vorm van suiker op een veel vriendelijkere manier door het lichaam verwerkt.

Zo zorgen de aanwezige mineralen, vitamines, eiwitten en vezels voor een minder sterke schommeling van de bloedsuikerspiegel.

sugared-strawberries-6229020_960_720

Verband tussen de bloedsuikerspiegel en migraine

Het snel stijgen en daarna dalen van de bloedsuikerspiegel blijkt bij veel migrainepatiënten een uitlokkende factor te zijn.

Dit komt omdat het snelle stijgen en dalen gepaard gaat met de aanmaak van stresshormonen, die voor het afwisselend aan- en ontspannen van de vaten kunnen leiden.

Het is bij migraine daarom ook van belang om de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden.

Glycemische index

De glycemische index (GI) geeft een inschatting voor de snelheid waarmee de bloedglucosespiegel stijgt als je voeding met suiker (koolhydraten) hebt gegeten.

Voeding met een lage glycemische index (GI) wordt minder snel opgenomen en geeft minder hoge bloedsuikerpieken en minder schommelende bloedsuikers.

Toch zegt de glycemische index niet alles, want deze wordt ook bepaald door de samenstelling van de maaltijd, de bereidingswijze, de duur van bereiding, de grootte van het product, de maaglediging en darmwerking en de temperatuur van de voeding.

pomme-5 klein

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Het effect van te veel snelle suikers (koolhydraten)

Wanneer we te veel suikers in het bloed hebben wordt dit door ons lichaam als een bedreigende, stressvolle situatie ervaren. Daarom worden de suikers snel ‘weggewerkt’ met behulp van insuline.

Het gevolg is een snelle daling van de bloedsuikerspiegel met de welbekende verschijnselen van hoofdpijn, een beetje dizzy, trillerig, onrust, vermoeidheid, wazig zien en soms misschien zelfs angstige gevoelens of agressieve neigingen. Het gevolg is dat je weer trek krijgt in suikers, zodat dit vervelende gevoel verdwijnt.

Hiermee beland je in een vicieuze cirkel. Je krijgt alleen maar meer trek in snelle suikers.

Vitamine en mineralen-tekort door suiker

Wat veel mensen niet weten is, dat geraffineerde suikers ook voedingsstoffen onttrekken uit het lichaam.

Omdat er vitaminen en mineralen nodig zijn voor de verwerking van suiker, onttrekt je lichaam deze uit zijn reserves om de suikers alsnog te kunnen verwerken. Hierdoor kan er een vitaminetekort ontstaan.

Ook kan het eten of drinken van te veel suiker ervoor zorgen dat je te weinig andere voedingstoffen binnenkrijgt, zoals vitamines en vezels. We spreken dan van een onevenwichtig voedingspatroon.

Dit heeft niet alleen een vitamine- en mineralentekort tot gevolg, maar ook een verstoord darmmicrobioom. De slechte bacteriën in de darmen zijn namelijk dol op suiker.

Dit kan op lange termijn resulteren in gezondheidsproblemen, waaronder hoofdpijn en migraine.

spoon-2426623_960_720

 

Suiker een trigger of waarschuwingssignaal?

De hunkering naar suiker kan een waarschuwing zijn dat er een aanval op komst is. Veel mensen denken dan ook dat suiker de oorzaak is van migraine.

Maar net als bij andere triggers, is het mogelijk geen oorzaak, maar een waarschuwingsfase van een migraineaanval.

Hoe houd je een suikercraving onder controle?

Suiker cravings bij migraine, hoe kom je er vanaf?

De enige manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken is om de toevoer van ‘snelle’ koolhydraten te stoppen en daarmee de bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

Maar hoe doe je dit op een vriendelijke manier? 

Tip 1: Eet meer eiwitten en vetten bij migraine

Kies voor een voedzame maaltijd en voorkom dat je echt honger krijgt. 

Kies bij iedere maaltijd voor meer eiwitten en vetten, in plaats van koolhydraten. Dit zorgt er voor dat je langer verzadigd bent.

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Tip 2. Eet langzame koolhydraten bij migraine

Als je koolhydraten eet, kies dan voor de langzame koolhydraten (onbewerkte voeding). Langzame koolhydraten worden door je lichaam trager verteerd dan snelle koolhydraten.  Dit heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel.

Voeding met langzame koolhydraten bevatten over het algemeen meer vezels en dit is weer goed voor je darmmicrobioom. 

Eet als tussendoortjes geen ‘snelle’ koolhydraten maar eet wat fruit, een handje nootjes of een bakje yoghurt etc. 

Tip 3: Combineer koolhydraten met eiwitten en vetten

Koolhydraten gecombineerd met vetten en eiwitten, doen er langer over om de maag te verlaten dan koolhydraten alleen.

Hierdoor heb je minder snel honger. De bloedsuikerpiek en -crash, gevolgd door een kans op hoofdpijn of een migraineaanval, wordt hiermee verminderd.

Tip 4: Vermijd verborgen suikers

Sucrose, glucose en fructose-glucosestroop zijn de verborgen suikers in bewerkte voeding. Deze vind je in verschillende sauzen, pindakaas en soms zelfs yoghurt. Vermijd deze!

Een simpele tip om in gedachten te houden is dat alles dat eindigt op “-ose” suiker is: dextrose, fructose, glucose, lactose, maltose, sucrose, daar wil je van afblijven.

Uiteindelijk kun je het beste bewerkte voeding met etiketten zoveel mogelijk laten staan.

POMME2. klein vierkant

 

Tip 5: Vermijd kunstmatige zoetstoffen

Vermijd kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam, natriumcyclamaat, neotaam, sacharine (E 954) en sucralose. 

Kunstmatige zoetstoffen foppen je lichaam en schoppen je hormoonhuishouding in de war.

Tip 6: Begin met een voedzaam ontbijt

In plaats van het ontbijt over te slaan of iets zoets te eten dat kan leiden tot een bloedsuikercrash halverwege de ochtend, kun je je dag beginnen met een voedzame maaltijd.

Let erop dat in veel ontbijtgranen verborgen suikers zitten. Kies voor een onbewerkte variant zoals bircher muesli.

Maar ook gebakken eieren, volle (biodynamische) yoghurt, noten en zaden, bananen-pannenkoeken met bosvruchten of een voedzame Powersmoothie zijn een goede optie.

 

sugar-5040276_960_720

7. Wees je bewust van het aantal eetmomenten

Iedere keer als je eet, maakt je lichaam insuline aan. Door minder vaak te eten, ontlast je je lichaam. Maar ga hiermee niet te snel, want bij migraine kan ‘een maaltijd overslaan’ juist ook een aanval uitlokken.

Heb jij last van een instabiele bloedsuikerspiegel, eet dan liever 6 kleine, voedzame maaltijden per dag dan 3 grotere. Heb jij hier geen problemen mee, dan blijft 2-3 maaltijden per dag een betere keuze.

8. Gebruik gezonde suikervervangers

Voor gezonde suikervervangers kan je ook vers of gedroogd fruit gebruiken. Dit is de meest natuurlijke en minst bewerkte vorm van suiker.

Fruit bevat tal van vitamines en mineralen en de glycemische index is vaak vrij laag. Vooral appels, bananen en gedroogde dadels zijn veel gebruikte alternatieven in taart.

De kers op de taart

Je zult al snel de effecten merken van het eten van minder suiker. Je krijgt meer energie en je voelt je helderder. 

De (suikervrije) kers op de taart is natuurlijk minder migraine.

Je hoeft suikers en koolhydraten niet helemaal vermijden en dat wil je waarschijnlijk ook niet, tenzij je kiest voor een radicaal ketogeen dieetEen lichaam in balans kan uiteindelijk best tegen een stootje. Dus werk vooral toe naar die totaalbalans.

Pomme--2b klein viierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

POMME27 klein vierkant
POMME9 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

Een systemische kijk op Migraine met familieopstellingen

Een systemische kijk op familiedynamieken, werpt een nieuw licht op ziekte en gezondheid.

Zo kunnen chronische ziekten en langdurige klachten waaronder migraine verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je je hiervan niet bewust.

Zolang je dit niet kunt zien, blijft het lichaam om aandacht vragen. Mogelijk niet alleen bij jezelf, maar later ook bij eventuele kinderen. 

Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna je verlichting kunt vinden in het omgaan met migraine of er verbeteringen optreden en soms zelfs migraine geheel verdwijnt.

Een systeemopstelling zoekt niet naar verklaringen maar biedt een nieuw perspectief op migraine.

Hoe werkt dit precies?

Systemische wetten

Iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving.

Volgens de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werken, heb je als mens van nature drie primaire behoeften om jezelf te beschermen binnen een systeem.

Uit deze behoeften volgen drie systemische wetten die voor jouw systeem gelden:

De wet van verbondenheid: iedereen heeft evenveel recht om erbij te horen (binding), ook degenen die al overleden zijn, of nooit geboren zijn (miskramen en abortussen). Degene die wordt uitgesloten, bepaalt de dynamiek.

De wet van ordening: ieder heeft zijn eigen plek in een systeem en de behoefte aan de veiligheid van sociale regels. Systemen hebben een eigen cultuur met eigen normen en waarden. Op het moment dat leden van het systeem niet de plek hebben waar ze ‘horen’, ontstaan verstrikkingen.

De wet van balans in geven en nemen: iedereen heeft behoefte aan gelijkwaardigheid in geven en nemen in relaties. Uitzondering hierop zijn de relaties tussen ouder en kind. Kinderen ontvangen wat ze krijgen van hun ouders en hoeven niet direct een balans te herstellen. Op hun beurt kunnen kinderen later, wanneer ze volwassen zijn, het vele wat ze gekregen hebben, weer doorgeven aan hun kinderen of op andere wijze.

Als jij binnen een van deze wetten onbewust niet in jouw behoefte wordt voorzien, dan kan zich dit gaan uiten in bepaalde klachten.

IMG_1206 klein vierkant

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren.

Het toont een ruimtelijke uitbeelding van je systeem van herkomst.

In een familieopstelling wordt gewerkt met representanten of elementen. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Ze kunnen jou en je familieleden representeren, maar ook abstracte elementen als het leven, het geloof, het lot of het geboorteland.

 

Een familieopstelling bij ziekte

Tijdens een familieopstelling zijn antwoorden te vinden op de vraag, wat jou in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor jij niet lekker in je vel zit en rondloopt met lichamelijke klachten of ziekte zoals migraine.

Door hier in mee te gaan, te bewegen of een andere plek in te nemen binnen het veld, kan er uiteindelijk een voelbare ontspanning ontstaan. En dit kan betekenen dat iedereen binnen het systeem zijn of haar plek heeft mogen innemen, en daar ook wordt geaccepteerd en herkend. 

Voor de vraagsteller biedt dit zoveel inzicht, dat er een helend proces ontstaat. Je hebt namelijk de oorsprong van het probleem ontdekt.

Wie horen er bij jouw familie?

Bij jouw familie hoort iedereen die door het collectieve groepsgeweten van de familie wordt omvat: alle kinderen, dus jijzelf en al jouw broers en zussen, halfbroers en halfzussen, ook de doodgeboren kinderen, de weggegeven, de verzwegen en de geaborteerde kinderen.

Ook jouw ouders horen erbij en al hun broers en zussen. Dan jouw grootouders, met soms hun broers of zusters, vooral wanneer die een bijzonder lot hadden, en soms ook jouw overgrootouders.

Behalve jouw bloedverwanten horen ook diegenen erbij die op een of andere manier door jouw familie benadeeld zijn of door wiens lot of dood jouw familie een voordeel had, bijvoorbeeld eerdere partners van ouders of grootouders, die plaats hebben gemaakt of die hun plek vrij moesten maken.

Ook alle slachtoffers van gewelddaden van een familielid horen erbij. Op basis van de bijzondere binding die tussen slachtoffer en dader ontstaat, horen ook de moordenaars van een familielid erbij.

aardbei b

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Een familieopstelling brengt jou in het onzichtbare veld van het bewustzijn. Het geeft inzicht in belemmerende patronen en de kracht waarmee deze werkzaam zijn.

Het bijzondere is dat de representanten ‘toegang’ krijgen tot de gevoelens van degene die ze vertegenwoordigen en ze daarom sensaties ervaren van iemand anders: warmte, kou, trillingen, boosheid en verdriet bijvoorbeeld. 

Het is enorm moeilijk te verklaren waarom er nu precies gebeurt wat er gebeurt tijdens zo’n opstelling. 

Wat voor effect heeft een familieopstelling?

Veelal zet een familieopstelling aan tot beweging. Het bewerkstelligt dat jouw systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. 

Zo is een familieopstelling in staat om een heilzaam proces in gang te zetten.

Bij ziekte kun je het inzetten als een bouwsteen in een holistisch behandelingsconcept.

Welke systemische dynamieken zijn er?

Tijdens een familieopstelling leggen dynamieken in jouw systeem zich vanzelf bloot.

Voorbeelden van dynamieken zijn:
– Je draagt iets voor een ander binnen het systeem.
– Je volgt iemand binnen jouw systeem die niet is erkend of is buitengesloten.
– Je staat niet op je eigen plek (verwisseling met broers of zussen, tussen je ouders in staan, etc.).
– Je identificeert je met een ideaal, iemand anders of een concept.
– Je wilt het (familie)systeem verlaten (bijvoorbeeld vanuit schuld of schaamte).
– Je kunt je ouders niet ten volle nemen of je voelt jezelf groter.

70 c

Opstellingen bij ziekte en gezondheid

Als mens houden we ongemerkt vast aan veel symptomen en ziekten vanuit een diep verlangen naar nabijheid van onze ouders of vanuit een behoefte bij onze familie te horen.

Opstellingen laten duidelijk zien dat veel gezondheidsproblemen een relatie hebben met uitsluiting van een of meer personen uit de familiegeschiedenis, of met het uitsluiten van gebeurtenissen die voor het systeem van belang zijn.

Vaak werkt daarbij ook een onbewuste behoefte naar een eerlijke verdeling, waarbij we ons schuldig voelen of een vermeende eis overeind houden. 

Of we worden door een ziekte gedwongen ons in te houden als we door onze houding of ons handelen een ordening onrecht zouden doen.

Stephan Hausner

Stephan Hausner is een grote naam als het gaat om opstellingen over ziekte en gezondheid. 

In zijn boek ‘Zelfs als het mijn leven kost’ (2009) laat hij met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in de familiesystemen.

Ook al is het zo dat bij veel ziektes of symptomen vaak vergelijkbare familiedynamieken naar voren komen, dan nog zijn de stappen naar een oplossing voor iedereen weer verschillend.

pompoen 3 c

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Verborgen dynamieken bij gezondheidsklachten

Zo laten familieopstellingen zien dat het voor mensen met hoofdpijn vaak moeilijk is om hun liefde naar een van beide ouders te laten stromen. 

In talrijke opstellingen met fibromyalgie komt woede als één van de basisgevoelens steeds weer terug. Bij hoge bloeddruk gaat het vaak in de familieachtergrond om een liefde die ingehouden werd of ingehouden móest worden. 

Bij duizeligheid klinkt de vraag om hulp. Het zou een onbewuste uitdrukking kunnen zijn van verlangen naar nabijheid, geborgenheid en vastgehouden worden door moeder. 

Huidkanker zou kunnen staan voor iets wat erbij hoort, iets waarmee iemand in liefde zeer verbonden is, maar wat hij niet erkennen en beminnen kan, wil of mag. De ziekte van Crohn is vaak verbonden met de relatiedynamiek met moeder.

Spijsverteringsproblemen vind je vaak in verband met een moeilijke relatie met moeder. 

Bij diabetes komt tijdens opstellingen steeds weer naar voren dat er niet van ouders kon of mocht worden genomen. Bij neurodermitis zie je vaak een partnerconflict tussen de ouders of een identificering van een dochter met eerdere partners van de ouders.

Achter slaapstoornissen schuilt vaak de angst of zorg dat een familielid gaat of sterft terwijl je slaapt. Iemand die allergisch is, zegt vaak tegen een persoon van wie hij houdt: ‘Ga weg!’

Chronische blaasontsteking bij vrouwen wijst vaak in de richting van een onbewust ‘nee’ tegen een man. Een epileptische crisis uit zich vaak als een vorm van een oplossing in een onopgelost conflict.*

perzik c

Systemische fenomenologische houding

Een begeleider van familieopstellingen heeft geen concept en geen strategie, maar stelt zich open voor de werkelijkheid zonder een voorafgaande bedoeling. We noemen dit een systemische fenomenologische houding.

De opsteller wacht af wat de werkelijkheid laat zien en handelt of spreekt aan de hand daarvan, zonder daar eerst over na te denken. 

Op deze wijze komt de kracht uit de werkelijkheid zelf (het kwantumveld) en niet uit het cognitief weten of het handelen van de begeleider.

Een systemische fenomenologische houding vraagt om waarneming zonder oordeel, vanuit mildheid en nieuwsgierigheid.

Een familieopstelling bij migraine

Een familieopstelling is geen truc of techniek, en ook geen behandeling met de focus om weer gezond te worden. Wel brengt het een dynamiek aan het licht, die een rol speelt in jouw ziel en familie en mogelijk de ziekte daarmee gunstig beïnvloedt.

De kunst van een familieopstelling zit erin, om met een systemische kijk voor jou en migraine een mogelijk keerpunt te vinden.

Het werken met opstellingen kan beschouwd worden als een methode, maar daaraan voorbij is het een leer over menselijke relaties, een levensfilosofie, een levenshouding en een levenswijze.

Zeker is dat een (familie)opstelling bij migraine de moeite waard is om te overwegen.

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

IMG_1206 klein vierkant

Familieopstelling bij Migraine

Nieuwsgierig?
Leestijd: 8 minuten

Een holistische benadering bij Migraine, hoe werkt dit?

Waar de reguliere geneeskunde zich vaak richt op de plek waar de klacht zich manifesteert, kiest een holistische benadering ervoor om te kijken naar de mens als geheel. Het er vanuit gaat dat alles met elkaar samenhangt.

Dit geldt ook voor migraine. Ergens is er een disbalans, waar vele oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Deze oorzaak is voor iedereen anders.

Wij geloven in het zelfhelend vermogen van de mens.

Wij, Pien en Marieke, lichten onze benadering graag toe

Een holistische behandelmethode kent vele vormen. 

Zo is een retraite een kansrijke benadering is om in verbinding te komen met de dieperliggende oorzaak van MIGRAINE. Zie het als een bouwsteen in een holistisch behandelingstraject.

Tijdens het Retraite weekend staan yoga en meditatie centraal. Andere elementen die aan bod komen zijn energetische therapie, creatieve therapie, systemisch werk en voeding.

Graag lichten wij onze visie op migraine toe vanuit onze vakgebieden.:
Pien Romme: energetische therapie, TCM (traditionele Chinese geneeskunde) yoga en energy medicine
Marieke de Zwaan: voedingsdeskundige, integraal migrainecoach, systemisch coach (in opleiding)

Wat is Migraine?

Migraine is een aandoening waarbij, na een tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. Dat leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn.

Migraine is allesbehalve een ‘gewone hoofdpijn’ en komt ook in verschillende gradaties voor. 

Tijdens een migraineaanval heb je eigenlijk altijd een zware, hevige hoofdpijn. Elke aanval van migraine kan anders zijn.

Triggers voor migraine of hoofdpijn

De meest voorkomende triggers van hoofdpijn en migraine zijn stress, weersveranderingen (luchtdruk verschillen), vermoeidheid, hormonen en voeding. Het kan ook getriggerd worden door lawaai, fel licht, te veel pijnstillers, straling en hormonale anticonceptie.

Tevens kunnen externe ziekteverwekkers, emotionele of orgaanproblemen migraine uitlokken.

Daarnaast kan hoofdpijn een teken zijn van andere gezondheidsproblemen. Zo kan de oorzaak in het hoofd zelf liggen, maar ook elders in het lichaam.

 

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

De traditionele Chinese geneeskunde probeert de mens als geheel en in zijn omgeving te begrijpen. Het is gebaseerd op een holistische benadering.

De Traditionele Chinese geneeskunde onderscheidt verschillende hoofdpijnklachten al naar gelang waar de hoofdpijn zit, het type pijn en welke energiebanen of meridianen met hun bijbehorende organen zijn aangedaan.

Meridianen zijn symmetrische energiebanen in het lichaam, die van je kruin tot in de puntjes van je vingers en tenen lopen. Door heel het lichaam liggen vele meridianen die samen een compleet netwerk vormen. De belangrijkste functie van dit netwerk is het vrijelijk laten stromen van de levensenergie.

Wanneer externe of interne factoren de stroom van de meridianen belemmeren, kun je migraine krijgen.

 

Exogene hoofdpijn en endogene hoofdpijn

De TCM onderscheidt bij hoofdpijn twee hoofdcategorieën: exogene hoofdpijn en endogene hoofdpijn.

Exogene hoofdpijn wordt geassocieerd met externe ziekteverwekkers. Zo kan een ongezonde levensstijl of tijdelijke lichamelijke zwakte het hoofd vatbaar maken voor externe ziekteverwekkers.

Endogene hoofdpijn wordt in verband gebracht met interne gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan:
– Uitputting van de nieren
– Insufficiëntie van het hersenmerg
– Stagnatie van de lever door opgekropte emoties of stress
– Een disfunctionele milt
– Hoofdletsel

aardbei b

Retraite Migraine

17- 19 maart

Energetische therapie

In de energetische therapie onderscheiden we primaire hoofdpijn en secundaire hoofdpijn.

Primaire hoofdpijn is hoofdpijn zonder een ziekteoorzaak. Hieronder vallen spanningshoofdpijn, vasculaire hoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine. Deze varianten zijn verantwoordelijk voor zo’n 90% van alle hoofdpijnen.

Bij secundaire hoofdpijn is er een onderliggende aandoening zoals een cerebrovasculaire aandoening, een trauma aan het hoofd, een infectie, een tumor of een stofwisselingsstoornis. Hoofdpijn kan ook ontstaan door bepaalde ziektebeelden bij de ogen, oren, nek, tanden en sinussen of door bepaalde medicijnen.

Door na te gaan waar de locatie van de hoofdpijn zich bevindt, kun je erachter komen welke meridianen en organen erbij betrokken zijn. Daar wordt de behandeling op gericht.

 

Qi-deficiency bij migraine

Je ziet bij veel mensen die ernstige migraine-klachten hebben dat ze te maken hebben met Qi-deficiency. Ofwel, de ‘batterij’ leeg is.

In eerste instantie, richt een energetische behandeling zich op het snel opladen van de ‘accu’. 

Wanneer het energieniveau goed is, dan verbetert als vanzelf de cardiovasculaire functie (goede functie van het hart en de bloedsomloop).

5 elementenleer

De 5-elementenleer houdt verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur en hoort bij de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De vijf elementen staan voor hout, vuur, aarde, metaal en water.

In de TCM wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Bij Migraine domineert het element vuur in het hoofd.

Verrassende oefening: Water Up Fire Down

Als je je onderbuik warm maakt en je hoofd koel houdt, verandert je constitutie. Daarmee daalt het vuur af en vermindert de druk op je hoofd.

Een zeer effectieve manier om de energiestroom in het lichaam te balanceren, is de oefening “Water up, fire down”.

Klap in je handen en stamp met je voeten uit alle macht, alsof je leven ervan afhangt. Lach en schreeuw in volle overgave (3 keer per dag 20 sec.).

Door in je handen te klappen opent je borstkas. Ook wordt je lichaam warm en vrolijk je op. Door met je voeten te stampen, trillen en versterken je knieën, enkels, heupgewrichten en onderrug.

Zo herstelt de natuurlijke flow in het lichaam.

70 c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Energetische oefeningen bij Migraine

Er zijn veel meer oefeningen die je zelf kunt toepassen om bij migraine de energie in het lichaam te balanceren.

Zo helpt het om je handen op neurovasculaire punten te houden om de hoofdpijn te kunnen verlichten. Ook zijn er een aantal acupunctuur punten die je zelf kunt masseren voor verlichting en balans.

Ook zijn er diverse yoga houdingen die de energie in het lichaam beter laten stomen en balanceren. Door strekkende en draaiende bewegingen kunnen we de meridianen oprekken en organen masseren.

Door te werken met ademhaling breng je meer zuurstof in ons lichaam en cellen. Zo ontstaat er meer balans en rust in je lichaam, geest en spirit.

Zo creëer je je eigen EHBO kit voor migraine.

Yoga bij Migraine

Het positieve effect van yoga op migraine zou onder meer toe te wijzen zijn aan een verbeterde vagale tonus: een activiteit verbonden aan de vaguszenuw, een onderdeel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor een regelmatige harstslag en verminderde stressniveaus.

Yoga zou een rustgevende respons geven aan deze zenuw, wat een positief effect kan hebben op de pijnreductie.

Daarnaast let je met yoga bewust op je ademhaling: ademhalingsoefeningen verhogen de neurotransmiter noradrenaline, die ook je stress reguleert, je focus verbetert en de hersengezondheid bevordert. Als deze neurotransmitter niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot migraine.

Meditatie bij Migraine

Door middel van meditatie is pijn te verminderen doordat je het brein traint om minder emotionele respons en oordeel aan de pijn te hangen. Dit doe je door je gedachten te ‘laten zijn’ en te observeren van een afstand zonder erin mee te gaan.

Mensen die regelmatig meditatie beoefenen, zijn doorgaans minder gevoelig voor pijn en ervaren dit minder intens.

pompoen 3 c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Voeding bij Migraine

Voeding is van grote invloed op Migraine. 

Zo kan een instabiele suikerspiegel, een verstoord darm-microbioom, laaggradige ontstekingen, tekorten aan bepaalde voedingsstoffen, histaminegevoeligheid, dehydratatie of voedselallergieën allemaal van invloed zijn op het ontwikkelen van Migraine.

Helaas wordt er over voeding veel beweerd, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.

Een gezond en geschikt voedingspatroon bij Migraine gaat niet zozeer over wat je niet eet (glutenvrij, suikervrij, koemelkvrij etc.) maar veel meer over wat je wel eet.

De meest eenvoudige en effectieve stap die je kunt zetten is, om bewerkte voeding te vermijden en zoveel mogelijk te kiezen voor pure en onbewerkte voeding.

En daarnaast….. veel drinken! Het is erg belangrijk dat je je lichaam goed hydrateert, zodat voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen en afvalstoffen gemakkelijker je lichaam weer kunnen verlaten.

De invloed van gedachten en emoties op Migraine

De meesten mensen zijn zich er nauwelijks van bewust dat ook gedachten en emoties van invloed kunnen zijn op Migraine. Beiden belasten namelijk ieder op zijn eigen manier jouw zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel is grofweg opgedeeld in het parasympathische en sympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is het gaspedaal. Deze is geactiveerd bij inspanning. Ons parasympathische zenuwstelsel is de rem en zorgt voor rust en herstel. Het is van belang dat beiden in balans zijn.

Indien je voortdurend rondloopt met negatieve gedachten of opgekropte emoties, dan wordt het sympathische zenuwstelsel chronisch belast. Dit kan resulteren in Migraine.

De eerste stap is om je bewust te worden van je gedachten en overtuigingen. Wat vertel jij jezelf, in hoeverre klopt dit en helpt het je vooruit? 

Daarnaast is het belangrijk om emoties te doorvoelen. Een emotie is immers niets anders dan ‘energy in motion’ en vraagt om beweging.

perzik c

Retraite Migraine

17- 19 maart

Het belang van authenticiteit bij Migraine

Authentiek zijn betekent dat je in alles jezelf durft te zijn en jezelf durft te laten zien met wat er echt is. Dat je je gevoel uit en aangeeft wat je nodig hebt en wat je behoeften zijn.

Dat als iemand je grenzen overgaat, je dit aangeeft in plaats van het te laten gebeuren. Dat je nee zegt, terwijl je weet dat je de ander misschien teleurstelt of dat een ander boos op je wordt.

Dat je onvoorwaardelijk je gevoel of intuïtie durft te volgen, ook al wijk je af van wat ‘normaal’ is, maar dat je doet wat voor jou als kloppend voelt.

Je kunt nog zo gezond eten, je kunt je helemaal gek sporten, je kunt elke dag een handvol vitaminen slikken, maar als je niet luistert naar je innerlijke stem, dan kan het ergens flink mis gaan. Als dit maar lang genoeg duurt, kun je lichamelijke klachten ontwikkelen waaronder migraine.

Gelukkig zijn er heel veel manieren om weer in contact te komen met je ware ik. Met coaching doen we dit middels reflecterende (schrijf-)oefeningen, meditatie en opstellingen.

Systeemopstellingen bij migraine

Chronische ziekten en langdurige klachten waaronder migraine kunnen verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je je hiervan niet bewust.

Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna je verlichting kunt vinden in het omgaan met migraine of er verbeteringen optreden en soms zelfs migraine geheel verdwijnt.

Een systeemopstelling zoekt niet naar verklaringen maar biedt een nieuw perspectief op migraine.

Retraite Migraine 17-20 maart

OP 17-20 maart organiseren wij een retraite met verdieping in Migraine. 

We hebben gekozen voor één van de mooiste plekken van Nederland: centraal in het Geuldal met een weids uitzicht op de omringende heuvels. 

Onze kok neemt je dit weekend mee in het ayurvedisch koken met de al 5000 jaar beproefde keuken van India. Zeer passend bij het thema migraine.

Een retraite is geen doel op zich. Je trekt je terug zodat er ruimte ontstaat om je meer bewust te worden en tot inzichten te komen.

Wat je eruit haalt hangt helemaal van jezelf af. Zo zijn er mensen die levens-veranderende keuzes maken na een retraite tot mensen die gewoon op dezelfde voet verder gaan met mooie inzichten, volledig ontspannen en zelfbewust. 

Nieuwsgierig naar de Retraite met verdieping in Migraine?

Je bent van harte welkom!

Een liefdevolle groet,
Pien & Marieke

Pien en Marieke

Retraite Migraine

17- 19 maart

Leestijd: 22 minuten

Leven met migraine

Wat houdt het in om te leven met Migraine?

In de loop der jaren heb ik de openhartige ervaringsverhalen van mensen met Migraine verzameld. 

Ieder verhaal staat als vanzelfsprekend op zichzelf. Toch zijn er veel overeenkomsten in de beleving van migraine.

Ik ben me ervan bewust dat ik met mijn holistische zienswijze een bepaalde doelgroep naar me toe trek. Maar een ding is zeker, de behoefte aan natuurlijke behandelmethoden bij Migraine is groot. 

Waar lopen mensen met migraine tegenaan?

In het dagelijks leven lopen mensen met migraine tegen een hoop belemmeringen en frustraties aan.

En dat is niet zo gek, want veel mensen met migraine:

● hebben te maken met beperkingen in het dagelijks leven, omdat ze zich vaak slecht voelen en afspraken moeten afzeggen.
● voelen zich bezwaard naar hun omgeving toe, omdat ze bang zijn niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
● voelen zich vaak onzeker omdat ze nooit weten wanneer de migraine toeslaat.
● voelen zich niet gehoord in het reguliere medische circuit, omdat medicatie het enige is wat ze wordt aangeboden.
● voelen zich eenzaam en hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten.
● willen helemaal geen medicijnen slikken.
● zien wat betreft voeding en leefstijl door de bomen het bos niet meer, omdat er zoveel informatie te vinden is.
● hebben al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te helpen.
● zijn wanhopig omdat er nergens perspectief wordt geboden.

Net als iedere andere chronische ziekte gaat migraine vooral over de voedingsbodem waarop het zich manifesteert. 

Om deze reden is het belangrijk om aandacht te besteden aan het totaalplaatje, waarbij niet migraine, maar ‘de persoon die kampt met migraine’ het uitgangspunt is. 

Onderstaande ervaringsverhalen laten zien dat het tijd is om het tij te keren.

chocola 5

‘Ik heb migraine vanaf mijn 12e. Het is gerelateerd aan mijn hormonale disbalans. Afvallen kost mij heel veel moeite omdat elke keer als ik weer op de goede weg ben, een migraine aanval ervoor zorgt dat ik word teruggeslingerd in mijn minst fysieke en mentale toestand: ik ben niet vooruit te branden, contant moe en overprikkeld.  Deze vicieuze wil ik doorbreken. 

Zoals ik aangaf slik ik betablokkers. Zij helpen mij minder prikkels te ervaren, waardoor ik minder last heb van mijn HSP. De huisarts zegt domweg, ‘als dit helpt, kan je dit toch de rest van je leven blijven slikken’? Waar ik me zo kwaad om kan maken is dat de mensen om mij heen helemaal geen last hebben van het dagelijks eten, sporten naar lieve lust en zich fit voelen. Accepteren en Loslaten…. Ik doe echt mijn best, maar merk dat ik bij iedere migraine-aanval een stukje levensenergie kwijtraak.’

‘Ik loop ontzettend tegen het feit aan dat ik mijn kinderen niet altijd kan verzorgen, dat er zoveel op het bordje van mijn man komt. Maar ook dat ik gemaakte afspraken niet altijd kan nakomen in mijn bedrijf, afspraken met klanten moet verzetten, klanten die daarna afhaken. Vriendinnen die ik vergeet te appen, verjaardagen die ik vergeet.’

‘Ik heb echt de hormonale migraine. Hierdoor ben ik 4 dagen dan uit de running.

Ik loop er tegenaan dat ik niet precies weet wat die migraine uitlokt. Is het hormonaal of juist voeding? Of teveel prikkels of te weinig slaap? Geen idee.’

Ik hoop te leren migraine voor te zijn. En als hij er dan toch doorkomt snel op te lossen zonder triptanen. En helemaal mooi zou zijn zonder paracetamol en ibuprofen.

‘Ik heb laatste tijd, 2 jaar ongeveer, ander soort migraine dan die ik kende. Ik merk dat ik last krijg van zenuwpijn aan de onderkant van m’n hoofd/schedel, die naar voren doorloopt. Voorheen kon ik tijdens slapen rust geven aan m’n hoofd maar nu zeurt m’n hoofdpijn maar door….kan dagen doorgaan. Het kost me zo véél energie. En weet je Marieke, ik noem t migraine maar ik heb eigenlijk geen benul wat t is…..dat is het meest frustrerende. Ik heb daarnaast ook vaak ochtend hoofdpijn. Dan begin ik de dag met hoofdpijn en kom er de rest van de dag niet vanaf. Volgende week heb ik een afspraak bij de neuroloog om hier over te praten (evt. test op slaapapneu). Kortom, erg vervelend allemaal. Ik hoop te ontdekken waar de bron zit, zodat ik er iets aan kan doen……’

aardbei b

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Waar ik tegenaan loop met mijn migraine is schuldgevoel naar mijn kinderen en man. Ik krijg een normale dagindeling niet voor elkaar en heb altijd hulp nodig. Zijn sociale leven en werk moet hier op aangepast worden. Ik denk dan vaak: waarom zou hij met mij willen leven? Ik ben echt een last binnen het gezin. Naar mijn kinderen toe heb ik schuldgevoel dat ik niet de moeder kan zijn die ik wil. De hechting is in de jonge jaren beter met hun vader omdat hij meer consequent voor ze kan zorgen. Ik zie dat ik tekort kom en ga dan soms overcompenseren in andere dingen. Mijn werk ben ik mee gestopt tijdelijk om te kijken of ik het binnen het gezin op orde kan krijgen. Maar ik heb hiermee dus niks meer voor mezelf. Dit zijn de grootste dingen waar ik mee worstel en schuldgevoelens over heb.’

‘Ik heb al tientallen jaren migraine en heb van alles geprobeerd. Alternatief, regulier, hormonaal, neurologisch. Medicatie, behandelingen, kunstmatige overgang. Ik ben uitbehandeld volgens 2 hoofdpijn poli’s. Ik kom niet in aanmerking voor dat nieuwe medicijn. Mijn aanvallen zijn er 2-4 per maand. Bij ovulatie en menstruatie. Die laatste zijn te verhelpen met medicatie. Die rond de ovulatie meestal niet. Het zou fijn zijn als ik toch iets kon doen. Al zou het maar bewustwording zijn van mijn cyclus en de triggers die daarbij horen. Contact met lotgenoten is misschien wel eens fijn. Al heb ik geaccepteerd dat ik patiënt ben.’

‘Helaas heb ik al vanaf m’n 18e ‘te dealen’ met migraine. Wisselend met en zonder preventieve medicatie. Op dit moment slik ik preventief Propanolol, een bètablokker met alle bijwerkingen op de koop toe. Helaas biedt dat ook geen 100% bescherming, met name rondom periodes van bijv griep (en onlangs Corona) slaat de migraine keihard toe en helpt niks. Dus ja… dat een beetje.’

‘Ik ben 43 jaar en neem al jaren medicatie tegen migraine. Naar mijn gevoel heeft voeding heel veel te maken met migraine maar volgens mijn neuroloog en huisarts zijn daar geen bewijzen voor, buiten alcohol en sterke kazen en vandaar mijn interesse in uw webinar. Ik kijk er in ieder geval naar uit.’

‘Ik heb zelf geen migraine maar clusterhoofdpijn. Echt niet tof. Heb het echt al jaaaaren en ook echt al zoveel geprobeerd. Inmiddels zover dat ik gestopt ben met alle medicatie. Ik probeer een aanval nu te stoppen met een advil en redbull en dat lijkt vaak redelijk te werken.’

70 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Momenteel al 3 aanvallen in het nieuwe jaar, na 10 rustige maanden waarin ik hard mijn best heb gedaan een balans te vinden in beweging, ontspanning, inspanning, voeding, water. Dus ik ben ervan overtuigd dat het invloed heeft.
Maar na een hectische periode van een verhuizing waarin al het bovenstaande minder werd is het weer extreme vormen aan gaan nemen. Ik gebruik de imigran injectie maar wil dit gezien de bijwerkingen zoveel mogelijk beperken. Hormonen is ook een trigger. Al bij al hoop ik er wat van op te steken.’

‘Sinds mijn 12de last van migraine. Maar na de bevallingen steeds vaker en heftiger. Soms wel 5 aanvallen in 1 week. Je kunt ke voorstellen hoe dat is…..pfff. Momenteel ben 100% in de ziektewet en  de werkgever heeft een VSO voorgesteld. Ik voel me mislukt als vrouw als moeder als vriendin als werknemer. Mijn leven wordt momenteel zo bepaald door de migraine. Alles lijkt te veel te worden er daar ligt nu ook de uitdaging. Mijn omgeving en dan voornamelijk mijn schoonfamilie, heeft totaal geen begrip voor mijn situatie. Ik voel me hierdoor zwak en er er niet bij horen. Dat maakt mijn schuldgevoelens naar mijn man en Kids alleen maar erger. Ik vraag me continu af hoe ik hier mee om kan gaan. Hoe kan ik het van een andere kant bekijken? Het wel bekende omdenken.’

‘Ik heb last van hormonale migraine; rondom mijn ovulatie en menstruatie heb ik last. Ik heb hiervoor medicatie die over het algemeen goed werkt. Toch voel ik me tijdens een (door de medicijnen onderdrukte) aanval vaak somber en moe. Idealiter zou ik daarom helemaal geen, of minder, migraine willen hebben rondom de hormonale schommelingen.’

‘Ik heb een milde vorm van migraine, in fases wel/niet, al sinds mijn puberteit, maar altijd als hel ervaren. Een heel log aangelegd: wanneer, hoe, etc. Nooit vinger op kunnen leggen waar het hem nou precies in zit: drank/voeding, fysiek, mentaal, weer, you name it…

‘Ik heb al jaren last van migraine en dat kost veel energie. Je post interesseerde mij en ben benieuwd of voeding van invloed is op mijn hoofdpijn klachten.

‘Loop al heel mijn leven met hoofdpijn kan niet altijd ontdekken waar het vandaan komt, heb al veel geprobeerd, hoop iets nieuws te ontdekken…’

pompoen 3 c

‘Ikzelf kamp al jaren regelmatig met hevige migraine. Tegenwoordig is het weer feller. Ik heb al vanalles geprobeerd ( medicatie, acupunctuur, voeding opgelijst en aangepast,…).

‘Ik voel me momenteel vooral erg schuldig naar mijn omgeving. Mijn man, ouders en ook werk, omdat ik mede door de migraine thuis zit met een burn out. Ik gun mijn man een leukere en gezelligere partner en niet een die alleen maar moet rusten of met pijn in bed ligt (hij ziet dat gelukkig niet zo). Ik voel me schuldig dat ik thuis zit en niet ‘normaal’ kan bijdragen aan de maatschappij, wat ik mijn leeftijdsgenoten (ik ben 26) wel zien doen. En schuldgevoel als ik met hen plannen maak en ze op het laatste moment weer moet afzeggen. Je krijgt dan toch vaak weer zo’n reactie dat ze het vervelend voor me vinden, maar ook vooral voor zichzelf omdat de plannen nu niet doorgaan.’

‘Mijn migraine is hormonaal, dus ik krijg het sowieso in de stopweek. Ook bij drukke momenten of als ik ziek ben, komt het opzetten. Graag zou ik willen weten of er een ‘wondermiddel’ is. Zoals iets eten of bijvoorbeeld in mijn stopweek iets doen, zodat het verdwijnt of minder komt opzetten.’

‘Ik heb al jaren migraine en ben heel benieuwd welke link er in met voeding hierin, mijn migraine is m’n hormoon gerelateerd , kan de rol van voeding hierin wat betekenen?’

Als je naar de neuroloog gaat schrijven ze alleen maar alle soorten medicatie voor. Ik stelde hun dikwijls de vraag of dat migraine uitgelokt kan worden door voeding maar zij beweren van niet. Zij kijken alleen maar naar het hoofd en daar stopt het. Op het internet lees je veel andere dingen. Zelf heb ik ook zeker 20 jaar chronische migraine. Door al de medicatie ben ik mezelf niet meer. Zowel geestelijk als lichamelijk (+15 kilo). En de enige reactie dat ik laatst gekregen heb was dat ik meer op mn tanden moest bijten en dat ze verder niets meer kunnen doen voor mij. Topdokters! Ik wil het op een heel andere manier onder controle houden.”

‘Ik heb al heel wat jaren last van migraine, sommige jaren in mindere mate, andere jaren meer. De oorzaak heb ik en de huisarts nooit goed kunnen vinden/achterhalen. Ik vermoed, dat hormonen ook een rol spelen. Een paar jaar geleden heb ik een massage opleiding gedaan, werd om de week gemasseerd zelf ook en toen had ik er bijna geen last van. Momenteel de laatste maanden, helaas elke 2 weken, de aanvallen zijn ook sterker geworden, ik lig 1,5 dag tot 2 dagen in een donkere,stille kamer, eet niet, drink bijna niet en ik moet erbij overgeven en medicatie (diclofenac zetpillen) helpt niet voldoende tegen de pijn. Ik heb nu Tramadol gekregen, maar dat wil ik niet nemen…Ik heb 3 kinderen die nog genoeg hulp nodig hebben, met dat medicijn mag ik 2 weken geen autorijden bv, dat werkt niet.’

is koffie gezond

‘Ik heb me opgegeven omdat ik al ruim 20 jaar kamp met hormonale migraine . Ik heb uiteraard al heel veel geprobeerd om eraf te komen . Ik leef en eet gezond ( min mogelijk geraffineerde suikers , geen tot weinig gluten , geen tot weinig lactose , geen soja) maar toch blijf ik er maandelijks last van houden. Wel in mindere mate dus het helpt wel iets.

‘Zolang ik mij kan heugen heb ik last van migraine, hormonale migraine.
ik had migraine op een gegeven moment onder controle door het doorslikken van de pil, maar in de overgang gekomen schommelde het weer alle kanten op met mijn migraine. Via multidisciplinaire hulp uit het hoofdpijn ziekenhuis heb ik de migraine nu redelijk onder controle, dit komt door het slikken van de pil “zoely” en het slikken van bloeddruk verlagers.
ik doe er veel aan om gezond en regelmatig te leven, ik mediteer, ik wandel met de hond, ik sport elke dag matig, ik probeer gezond te eten, dat lukt niet altijd en dan zijn er toch de migraine aanvallen.
Ik vind het lastig dat ik zo lang de pil slik en nu ook nog bloeddrukverlagers, ik zou graag zonder deze medicatie willen, maar de pil behoed mij ook voor overgangsklachten en depressie.
lk loop er nu tegen aan dat ik nog steeds niet zonder migraine ben en dat ik medicatie slik wat ik eigenlijk liever niet wil, ik sta altijd open voor nieuwe/andere zienswijzen of methodieken.’

‘Het vele paracetamol gebruik en het niet begrijpen van de triggers: gewoon dagelijks hoofdpijn. Niets met stress of andere omstandigheden te maken.’

Wat ik graag zou willen leren: hoe er mee om te gaan zonder paracetamolgebruik en of de overgang er mogelijk ook invloed op heeft en wat dan verbetering zou kunnen bieden. Is het familiair? Onze dochters zijn ook hoofdpijn gevoelig?!’

pomme-13 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb sinds kort migraine, zeg elke 2 weken. Ik voel het aankomen door een aura en ga dan snel naar bed. 4 uur later is het weer voorbij. Mijn bloeddruk is ook erg verhoogd als ik een aanval krijg, dat heb ik nml afgelopen keer gemeten toen ik de aura zag. Verder is er gelijk met de hoofdpijn nog een ander fenomeen gekomen, namelijk regelmatig een dove/slapende rechterhand (pins and needles). Ik verwacht dat het met een gezondere levensstijl wat aan te verbeteren is.

‘Ik ervaar het meeste schuldgevoel als ik afspraken moet afzeggen. Aangezien dit regelmatig gebeurt, is het een gevoel dat steeds terugkeert. Ik verwacht niet dat een ander zich kan inleven in de ernst van deze ziekte. Het is en blijft een onzichtbare ziekte. Bij een aanval ziet alleen mijn gezin mij zo ziek. Heb dan ook vaak het gevoel dat ik mij moet verantwoorden.  Wat kan helpen om dit gevoel te verminderen.’

‘Ik herken me in wat blijkbaar veel migraineurs zeggen; ik ben al lange tijd super strikt met mijn voeding maar heb nog geen doorbraak in mijn (menstruele) migraine aanvallen ervaren. Ik hoop inzichten uit jouw verhaal op te doen, misschien ook concrete (voedings)tips en nieuwe motivatie te vinden om door te gaan op deze weg om mijn migraine op natuurlijke wijze te genezen.’

‘Ik wil graag alles weten over de genezing van migraine, vooral omdat ik het zelf op een alternatieve manier heb gedaan omdat me toen de kennis nog ontbrak.

pomme-50 klein vierkant

‘Ik heb ongeveer 4 keer per jaar migraine. Vermoedelijk komt dit omdat ik niet genoeg naar mijn lichaam luister. Ik hoop meer inzicht te krijgen in wat migraine is, wat erop van invloed is met uiteraard als doel dat ik nooit meer migraine krijg.’

Ik heb vooral last van hormonale migraine. Altijd gehad tijdens de stopweek met de pil, maar sinds 3 jaar heb ik een spiraal waarbij het eerste jaar zo goed als migrainevrij was. Dat is helaas verleden tijd, zelfs met een nieuwe spiraal blijf ik heftige aanvallen houden van 3 of meer dagen meerdere keren per maand. Misschien heb jij ideeën mbt voeding (de bekenden zijn natuurlijk wijn, chocolade, kaas enz) of andere factoren wat eventueel (mijn) migraine verder nog triggert. Hopelijk kan ik via jou een betere weg in mijn migraine vinden, zodat ik er minder last van heb.’

‘Zelf ben ik jaren een migraine patiënt en mijn vrouw ook. Inmiddels slikken we beide medicijnen ter voorkoming van een aanval. Momenteel slik ik Verapamil tegen mijn specifieke hoofdpijn.’

‘Ik heb me opgegeven voor dit webinar omdat ik regelmatig last heb van migraine.
Wat ik hoop te leren is hoe ik kan ontdekken wat voor mij de triggers zijn mbt migraine. Is dat stress, voeding, hormonen?

POMME24 klein vierkant

‘Ik heb nu zo’n 28 jaar chronische migraine (vijf à zes dagen per week). Heftige aanvallen, waarbij ik op bed moet liggen en moet overgeven, komen sinds ik magnesiumcitraat (van Solgar) slik gelukkig bijna niet meer voor. Maar ik zou ook graag van de dagelijkse pijn af willen. Heb al meerdere neurologen geconsulteerd (die ieder met een andere diagnose en andere medicijnen kwamen) en daarnaast talloze paramedisch therapeuten en alternatieve genezers, helaas zonder resultaat. Misschien moet ik het meer in de voeding zoeken? Overigens eet ik heel gezond (al jaren vegetarisch en sinds een paar jaar veganistisch) en ik rook en drink niet. Bewegen doe ik ook genoeg. Ik zou graag willen horen wat ik nog kan proberen. Een eliminatiedieet schijnt heel zwaar te zijn, maar misschien moet ik dat een keer een kans geven?’

Alles wat mijn migraine kan verminderen is al positief. ik ben zelf erg bewust met mijn voeding bezig maar wat ik ook eet of niet eet, grip op mijn migraine krijg ik niet.’

‘Ik zou graag wat tips en tools willen krijgen hoe ik in mijn huidige leefstijl (veel sporten, druk met werken, eten en dus ook migraine) hier een balans in kan krijgen zodat mijn migraine vermindert, en minder medicatie hoef te gebruiken.’

 

‘Mijn zoontje heeft vanaf zijn 4e jaar minimaal iedere week 1 x migraine. Hij wordt in oktober 12jaar. Hij is onder behandeling van de kinderneuroloog in het LUMC. Daar zeggen ze dat medicatie de enige oplossing is. Ik ben van mening dat er nog andere mogelijkheden zijn. Nu is er bijvoorbeeld zuurstof therapie waar vooral in het buitenland positieve resultaten zijn behaald op het gebied van migraine. Ik heb geprobeerd om voor mijn zoontje zuurstof therapie te krijgen maar de neuroloog zegt dat ondanks dat hij een aantal clusterhoofdpijn symptomen heeft hij niet in aanmerking komt voor de zuurstof therapie. Alleen mensen met de diagnose cluster hoofdpijn krijgen deze therapie en dit wordt dan ook vergoed door de verzekering. Mijn zoontje met chronische kinder migraine mag het niet eens proberen, zij zien hem liever aan de zware medicijnen. Ik voel mij machteloos en zou het zo graag proberen met mijn zoontje want wat nou als dit hem wel helpt…? Ik lees veel boeken over migraine en begeleid zoontje samen met een coach (gericht op ontspanning en zelfvertrouwen) en mijn man. Wij proberen met elkaar voor elkaar te krijgen dat mijn zoon zijn leven kan leiden net als zijn leeftijdsgenoten. Ik sta open voor advies en andere mogelijkheden en blijf zoeken naar een oplossing om voor mijn zoon.’

snijbiet 2 c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Ik heb maandelijks last van hormonale migraine. Ik slik momenteel 6 tot 8 pijnstillers per maand. Wil dat afbouwen want last van maag. Heb al allerlei natuurlijke middelen en voedingssupplementen geprobeerd. Las nu onlangs ook iets over het verband tussen histamine en migraine? Hoop gewoon iets te vinden wat me kan helpen om de migraine te verminderen.’

‘Ik heb al 16 jaar dagelijkse hoofdpijn, nu blijkt dit chronische migraine te zijn. Ik hoop leren lifestyle veranderen/aanpassen.’

‘Ik hoop een oplossing te leren voor mijn migraine. Sommige maanden gaat het goed. Andere maanden lig ik 2 weken plat. Vaak komt het voor rond mijn maandstonden. Maar ook bij stress die ik nog niet heb opgemerkt.’

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Zij houden mij recht en geven me kracht, moed om telkens terug recht te veren na een aanval. (Ik heb die klotemigraine al 9 jaar.) Ik vind het moeilijk tegenover hen ook. Veel dingen gaan niet. Uitstappen, activiteiten… Ik probeerde al van alles.

Heel de klassieke medische weg al afgelegd. Ajovy al 9 mnd geprobeerd. Dat hielp een beetje maar niet voldoende om verder te doen. Ik heb ook al alternatieve geneeswijzen getest. Accupunctuur, yag-lasertherapie, mayr-kuur, een dieet opgemaakt door diëtist gevolgd (zonder de zogenaamde triggerfoods), …
Mensen adviseren me van alles, zo van ‘ ga eens naar die of die, want mevr. X is helemaal van haar migraine af geraakt’ Daar word ik gek van! Het is erge chronische migraine. Heel onvoorspelbaar. Heel erg moeilijk te behandelen. Refractair zoals ze dat zo mooi kunnen noemen.

Nu hoorde ik overlaatst van iemand om glutenvrij te eten. Ik wil dat wel proberen maar gluten zitten bijna overal in. Dus ben ik wel elke dag eens aan het ‘zondigen’ want zo voelt dat dan voor mij ook aan.

Ik voel me gevangen in mijn lijf. Ik wil zoveel kunnen doen en ik kan dat niet. Mijn lijf houdt me tegen. Het moet allemaal anders, aangepast, op maat voor mij. Niets gaat vanzelf. Ik hou constant met van alles rekening opdat ik geen aanval zou krijgen of geen zo’n erge. Pff.

Dat zijn zo een beetje de dingen die ik moeilijk vind nu.’

peultjes c

‘Ik heb sinds ruim 4 jaar chronische migraine, wat zo’n beetje alles in mijn leven beïnvloedt. Het is een te complex geheel om op te schrijven…Ik heb van alles al geprobeerd en niets helpt…). Maar dromen mag en hoop doet leven!

Daarnaast vind ik het prettig andermans verhaal en ervaringen te horen en wellicht in contact te komen met ‘lotgenoten’.’

‘Ik hoop datgene te vinden wat mij grip heeft op de hormonale migraines of nog mooier wat mij ervan af helpt. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen maar wie weet. Al in het pakketje: Rekening houden met Slaap, Agendaplanning (rust nav cyclus), Beweging, Voeding (uitsluiten melkproducten, gluten, suiker, nachtschade), Supplementen. Misschien moet ik leren om beter met stress om te gaan en niet te veel van aantrekt wat ander vind en denk.’

‘Migraine is een deel van mijn leven. Als ik het aantal dagen optel dat ik geveld in mijn bed/zetel doorbracht en niet deelnam aan het leven dan ben ik al lang voorbij het jaar. Eten, ingrediënten, inspanningen, weersomstandigheden, additieven, alcohol, hormonen,.. ze zijn allemaal van tel als het op triggers aankomt.
Hoe doorbreek je een cirkel die van ’s morgens tot ’s avonds een rol speelt en op elke moment van de dag een proces in gang kan zetten van pijn, misselijkheid, inactiviteit en terugtrekken uit het leven van alledag?
Heel wat info verzamelt doorheen de jaren en al veel aanvallen kunnen vermijden maar bij inspanningen krijg ik er geen vat op. Sporten is uitgesloten en dagelijkse activiteiten dienen gedoseerd te worden en dan nog … Benieuwd naar uw inzichten!’

pomme-29 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

Ik zou graag ‘medicijn en pil vrij’ willen leven. En daarnaast voluit willen leven zonder belemmert te worden door hoofdpijn en migraine. Ik zou hier graag tips voor willen.

Ik slik momenteel dagelijks flink wat onderhoudsmedicatie en gebruik injecties bij migraine aanvallen. Ik heb niet het idee dat dit echt helemaal helpt. Het vermindert alleen iets. Daarnaast slik ik de anticonceptiepil tegen hormoonschommelingen, omdat dat ook migraine triggert. Ik houd al rekening met bepaalde voeding, stress, slaap, prikkels etc….maar HET middel nog niet gevonden. Met vlagen kan ik er erg down van worden en er erg moedeloos van worden!

‘Op dit moment ben ik 61 en ik heb sinds mijn 9 jaar migraine, wekelijks! De laatste 7 jaar nog erger dan ooit dus zit ik aan de triptanen. Onnodig te zeggen dat ik werkelijk alles heb geprobeerd, zowel regulier als alternatief.Ik ben verder gezond, ben 164 lang en weeg 62 kg. Ik sport 3 keer in de week en wandel veel. Ik eet plantaardig en ik suppleer nogal wat. Ik loop tegen mijn migraine aan, keer op keer en ik hoop een magische sleutel te vinden.’

‘Ik heb al jaren last van migraine en hoofdpijn. Paar jaar terug naar de neuroloog gegaan een mri scan gemaakt niks gevonden, kreeg medicijnen voor hartritmestoornissen waardoor ik ze ook echt begon te krijgen. Die afgebouwd en toen had de neuroloog antidepressiva voorgeschreven zonder enig uitleg. Ik ben op internet gaan kijken en las alleen maar negatieve berichten erover waardoor ik er niet mee ben begonnen. Ik ben zelf op mijn voeding gaan letten.sinds vorig jaar oktober ga ik naar de osteopaat en heb tot april alleen 1 keer rond mijn menstruatie een migraine aanval gehad van een dag en mijn hoofdpijn was ook aanzienlijk minder. Begin april heb een migraine aanval gehad twee dagen lang op bed gelegen kon geen licht zien en alles overgeven. Na twee dagen kreeg ik midden in de nacht ontzettend pijn aan mijn linkerkant. Mijn man had me meegenomen naar de spoedeisende hulp. Ik werd aan de infuus gezet en er werd een mri scan gemaakt. Gelukkig is er niks uitgekomen maar daar stond ik dan nog steeds met pijn. De dagen erna had ik een paar migraine aanvallen gehad , dagelijks hoofdpijn en was ook misselijk. Tot vorige week heb ik dagelijks hoofdpijn met af en toe een migraine aanval. Ik ging weer naar de huisarts en ze zei ‘gebruik toch de antidepressiva’. Zo gezegd zo gedaan en wonder boven wonder het sloeg goed aan en een dag had ik geen hoofdpijn meer na anderhalve maand! MAAR het leek alsof ik watten in mijn hoofd had, mijn hoofd leek verdoofd en had zware stemmingswisselingen. Na een paar dagen had ik weer hoofdpijn en ook een migraine aanval weer gekregen. Ik ben sinds gisteren nu gestopt met de antidepressiva. Ik wil heel graag weer van mijn hoofdpijn en mijn migraine af. Ik heb me sinds afgelopen donderdag ook ziek gemeld op mijn werk het kwam niet meer aan en zorgde weer voor extra stress.Ben ontzettend moe en op 🙁

6 weken Powersmoothie Challenge

‘Ik heb sinds mijn puberteit migraine vooral rond (net na) mijn menstruatie. Heb medicijnen van de huisarts en die helpen vaak wel meteen maar ben wel benieuwd wat ik kan doen met voeding om het te voorkomen.’

De migraine wordt erger en ik heb veel medicijnen nodig.’

‘Ik heb vaak in de ochtend hoofdpijn bij het wakker worden, soms is het lichte hoofdpijn en soms is het heftig en weet ik dat het migraine wordt, dan neem ik na een uurtje rizatriptan. Maar soms kan ik een aanval ook ‘de kop indrukken’ door een (of meer) kopjes sterke koffie. Het is nu zo dat ik bijna elke dag op sta met hoofdpijn en dus koffie drink bij het opstaan. Ik zou daar graag van af willen, omdat ik weet dat koffie niet goed is en zeker niet als je het perse nodig hebt. Al heb ik het liever dan de Rizatriptan.’

‘Sinds jaar en dag heb ik wekelijks last van migraine. Overdag is hier redelijk goed mee te leven door de medicijnen die ik via de neuroloog ter beschikking heb.
Wat voor mij niet onder controle te krijgen is, is de migraine. Die krijg ik een paar uur ná intensief gesport te hebben én ik krijg vaak hoofdpijn als ik ‘s ochtends vroeg wakker word. Die laatste vorm lijkt meer op clusterhoofdpijn. Ik heb al diverse therapieën gevolg, helaas zonder écht effect.

witte smoothie is gezond

‘Sinds ongeveer mijn 45e levensjaar migraine ontwikkeld. Voor die tijd wist ik niet wat hoofdpijn was. Al snel werd de diagnose chronische migraine vastgesteld door de hoofdpijnkliniek. Destijds gemiddeld 13 aanvallen per maand. Vanaf die tijd hoofdpijndagboeken bijgehouden. Gestart met diverse medicatie met wisselend succes, zo heb ik baat gehad gedurende een periode van 5 jaar bij het innemen van candesartan, zo snel als dat het effectief bleek te zijn als preventief medicijn, zo snel verdween het ook weer. Heden spuit ik maandelijks met Aimovig140 mg als preventieve behandeling en slik Sumatriptan 50mg als aanvalsmedicatie. Ondanks huidige medicatie welke in het eerste jaar effectief bleek, nu terugkerende aanvallen. Weliswaar minder lang in duur en intensiteit maar nog altijd zwaar genoeg om niet “normaal” te kunnen functioneren. Meestal is het zo dat ik een aantal uren “plat ga” en de dag(en) erop volgend redelijk weinig energie heb. Sinds ongeveer een jaar ook aanvallen met en zonder aura’s die dan niet perse uitmonden in migraine maar meestal wel. Alle beschikbare medicatie in afgelopen jaren geprobeerd met wisselend succes en wisselende bijwerkingen. Recent 1 Jaar lang botoxbehandelingen ondergaan. Een 5 tal maanden 2 wekelijks fysio massage van nek en schouders. Vrijwel alle voedingen en dranken een paar maanden gemeden om uit te sluiten dat de trigger niet in voeding en of dranken zat. Ik rook en drink niet (25 jaar geleden mee gestopt). Overgewicht: ja. Beweeg dagelijks waarbij wandelen en fietsen het meest voorkomend is (wandel minimaal 5 km per dag en in de weekeinde minimaal het dubbele). Ontspanning vind ik in voldoende mate met mijn gezin, vrienden, huisdieren, tuinieren , muziek en in de natuur. Geen slaapstoornissen. Ik ervaar geen of nauwelijks stress (wat daarvan dan ook de definitie ook is). Bloeddruk/bloedwaardes zijn in orde. Algehele gezondheidstoestand is goed behoudens het overgewicht. Van nature (van moeders kant) een lage hartslag van 40-45 in rust. Flexitarier waarbij we ongeveer 3x per week geen vlees of vis eten. Kortom, we kunnen in al die jaren geen triggers vinden.’

zijn supplementen nodig?

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb sinds 2017 migraine, maar destijds had ik slechts een paar keer per jaar een aanval. Wel regelmatig gewone hoofdpijn, vooral bij drukte, stress, onzekerheid.’

‘Aan mijn corona besmetting in december 2020 heb ik dagelijks hoofdpijn over gehouden. Vlak voor de zomer 2021 merkte ik dat de gewone hoofdpijn steeds vaker migraine werd, en ik viel steeds vaker uit. Ik ging huilend van de pijn en met trillende handen naar het werk. In de zomervakantie heb ik een hele heftige aanval gehad; nystagmus, overgeven, zo duizelig dat ik niet kon lopen, trage en afwezige spraak. In november 2021 bij de neuroloog terecht gekomen voor een MRI scan, gelukkig niks gevonden, wel de diagnose chronische migraine. Sinds oktober 2021 ben ik ziek thuis, ik had zo vaak migraine, en elke dag hoofdpijn dat ik niet meer kon. Ik ben na de kerstvakantie rustig gaan opbouwen met werk. In het begin had ik heel veel moeite met alle prikkels en indrukken. Veel concentratie en geheugenproblemen, eigenlijk al sinds corona maar al die tijd met wilskracht weten te verbloemen. Eind december 2021 begon de medicatie aan te slaan en werd het wat dragelijker. Tussen oktober en december lag ik veel in bed, totaal uitgeput omdat de ene aanval na de andere bleef komen. Ik heb inmiddels depakine en topiramaat geprobeerd. Nu heb ik op aanraden van de neuroloog 4 weken geen medicatie om te testen hoe het gaat. Ik voel me eerlijk gezegd beter zonder al die ‘rommel’, vooral de bijwerkingen zoals extra vermoeidheid, lusteloosheid, verergering van mijn depressieve stemmingen en emotionele schommelingen. Tot nu toe gemiddeld 1x per week migraine, soms begint het maar zet het niet door. Helaas nog wel snel gewone hoofdpijn, vooral bij vermoeidheid en inspanning zoals werk/boodschappen/ veel prikkels. Voor mij voelt het logisch dat het nu beter gaat dan voordat ik medicatie kreeg: ik werk immers 2x 3uur of 3x 3uur ipv 30u per week. Ik voel niet de druk van het ‘aanwezige moeten zijn’, of taken af moeten hebben. Ik gebruik wel candesartan ivm hoge bloeddruk, dat zou als bijwerking ook positief zijn voor mijn migraine. De neuroloog gaf bij het laatste gesprek aan dat hij vermoed dat er naast migraine ook andere oorzaken zijn voor de dagelijkse hoofdpijn. Ik herinnerde hem aan de post-covid klachten die ik heb (“oh ja”).’

‘Gemiddeld 1a2 keer per week start ik de dag ‘hoofdpijn vrij’, maar voor de lunch is dit alweer anders.

Aan de ene kant gaat het nu beter dan vorig jaar oktober, maar zodra ik weer op ga bouwen in activiteiten krijg ik meteen weer lichamelijke klachten. Ik ben vaak angstig voor de toekomst en vermijd nu een heleboel dingen zoals drukke plekken, zon, prikkels, stress / werkdruk. Maar ik mis daarmee ook het gevoel van voldoening, sociaal contact en de vrijheid in mijn leven.

Ik heb recent de NLP practitioner opleiding afgerond, die heeft me psychisch enorm geholpen. Waarschijnlijk is daardoor ook een deel van de migraine verdwenen.

Ik ben heel dankbaar dat ik jou op mijn pad ben tegen gekomen! Ik ga de komende tijd me eens verdiepen in voeding en bijhouden wat ik eet, en wat eventuele triggers kunnen zijn. Mocht je nog andere tips/blogs voor me hebben, lees ik ze graag! Ontzettend bedankt voor deze eye opener en je tijd om mijn verhaal te lezen.’

perzik c

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

‘Ik heb 20 behandelsoorten ondergaan en ben er nog steeds niet achter waarom ik 2 keer per week migraine/spierspanningshoofdpijn heb. Ik kan het nergens aan linken, niet aan voeding, spanningen, houding, hormonen, stress, psyche, beweging, gevoelens, niets. Het is een trein die doorrijdt, maar ik wil zo graag weten waarheen en waardoor?

‘Ik heb al van mijn 18e af migraine aanvallen, meer achter 1 oog, ik ben nu 55, en het helemaal zat , overgang nu mee bezig, medicijnen helpen niet, met aura’s spraakgebrek af en toe en soms tintelingen, dit kan snachts zijn sochtends vroeg, op mn werk, als ik op t terras zit, wandel etc etc. ik eet gevarieerd. Je kunt niet elk moment v d dag gaan liggen als je t krijgt. De laatste tijd heb ik bijna elke dag een aanval.’

‘De balans tussen privé/sociaal werk en gezondheid/migraine vinden. Ik ben veel en vooral snel moe dus hoewel ik mijn leven weer deels heb opgepakt sinds ik aan de cgrp remmers zit, heb ik nog steeds 1x per week een aanval waar ik toch vaak min 3/4 dagen per week niks kan en ben tussendoor veel moe. Ik werk 3 dagen wat voor mij perfect was, dat kon ik net aan met daarnaast nog wat tijd voor mezelf, maar nu heb ik net te horen gekregen van m’n baas dat ik 4 dagen moet werken om een contractverlenging te krijgen. Nu weet ik niet wat te doen. Daarnaast vind/vond ik het sowieso al lastig om mijn vriendinnen/sociale leven te onderhouden zonder dat ik er zelf aan onderdoor ga (met ook werk ernaast). En dan nog veeel meer haha maar dit lijkt me voldoende en is waar ik op dit moment vooral mee zit! Wat goed dat er een webinar over is :)’.’

‘Ik loop erg aan tegen het feit dat ik in die mate migraine heb, dat ik nog juist kan functioneren, indien ik iets genomen heb. Dus, het feit dat ik steeds moet “afzien, en toch kan werken/huishouden doen, geeft mij het gevoel dat de ernst niet serieus genomen wordt. Ik voel me op allerlei mogelijke vlakken slecht, ik ben lichamelijk en mentaal op. Ik kan niet helder denken en ik ben misselijk... en toch moet ik minstens 2x/maand gedurende 3 a 4 dagen een migraine-aanval doorstaan/doorploeteren.’

‘Sinds aantal jaren last van migraine. Ik kan er niet de vinger opleggen wat nou de trigger kan zijn. Soms heb ik er 2x in de week last van. Ik let op mijn koffiegebruik, drink geen alcohol, ik rook niet, ik krijg voldoende slaap, ik heb geen stress. en ik drink genoeg water. Dan Google ik en denk er aan om bietensap te nemen..vit B..enz enz. Kortom ik zie door de bomen t bos niet meer… meerdere verschillende medicijnen gehad maar probeer iets te vinden waarmee ik t misschien voorkomen kan. Het is me nu al zo vaak gebeurd dat ik op belangrijke dagen..of vakanties uitgeschakeld ben door de migraine.’

Migraine na alcohol

‘Meestal heb ik migraine op vakantie en in het weekend. Als ik iets heb gehad met adrenaline (bijv. presentatie geven aan groep) heb ik paar dagen later ook wel migraine. Ik let al jaren op mijn voeding enige wat ik nog wel doe is koffie drinken (3 per dag) en een wit wijntje in het weekend bij het eten. Daar kan ik echt van genieten namelijk van een goed glas witte wijn. Rode wijn, bier, chocola en zoetigheden laat ik voor 99% achterwege.’

 

‘Ik kan nu al sinds afgelopen jaar juni niet meer naar mijn werk. Meerdere therapie heben niet geholfen. Ik wil gewoon mijn leven leven terug.’

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

chocola 5

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

Ruim 2000 mensen gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

Leestijd: 8 minuten

Krijg je migraine van chocola?

Veel mensen met migraine hebben een enorme hunkering naar chocola vlak voor een aanval.

De vraagt rijst, welke rol speelt chocola bij migraine?

En krijg je migraine van chocola?

Wat is chocola

Chocola bestaat uit cacaopoeder, cacaoboter, suiker en melkpoeder (bij melkchocolade). De eerste twee ingrediënten komen van nature voor in de cacaoboon en de combinatie van beide maakt cacaomassa.

Cacao, de grondstof voor chocola, is een droog, poedervormig product gemaakt van de bonen van de cacaoplant. 

Het bevat verschillende polyfenolen (meer dan de meeste voedingsmiddelen zoals thee en rode wijn), met name flavonoïden, die biologisch actief zijn en dus de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

chocola 5

Is chocola gezond of niet?

Helaas, het antwoord hierop is niet eenduidig.

Cacao is een belangrijke bron van veel vitamines en mineralen, zoals magnesium, zink, selenium, koper, kalium, riboflavine en ijzer. Maar ook van vezels, eiwitten, koolhydraten en lipiden.

De polyfenolen in cacao houden verband met een hoog gehalte aan antioxidanten. 

Cacao bevat echter ook minder gunstige bestanddelen. Theobromine is er zo een, het is de belangrijkste alkaloïde in cacao. Voor mensen is een overdaad aan theobromine niet zo gezond. Vervolgens bevat cacao behoorlijk wat koper en dat is voor veel vrouwen (zeker als zij de pil slikken) niet zo gunstig.

Puur, melk of wit?

We onderscheiden pure, melk- en witte chocola. In donkere, pure chocola zit de meeste cacao. Hier vind je de meeste voedingsstoffen.

De concentratie van voedingsstoffen hangt niet alleen af van het percentage cacao, maar ook van de kwaliteit en de bewerking van de cacaobonen. Cacao is een natuurproduct, elke boon is anders. 

Als we kijken naar het suikerpercentage, dan bevat pure chocolade minder suiker dan melkchocolade. In puur zit ongeveer 40 procent suiker, in melk ongeveer 50 procent. 

De gezondheidsvooordelen van chocola gaan vooral op voor donkere chocola met een hoog percentage cacao .  

chocola 4

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Rauwe cacao versus cacaopoeder

Bij rauwe cacao worden de bonen niet gebrand, maar zijn ze koud gemalen. De temperatuur tijdens de hele productie blijft onder de 42 graden Celsius, terwijl bij cacaopoeder de temperatuur oploopt tot 150 graden.

Om deze reden blijven bij de verwerking van rauwe cacaopoeder de meeste voedingsstoffen bewaard. Rauwe cacao verdient voor wat betreft de gezondheid dan ook de voorkeur boven gebrande cacaopoeder.

In steeds meer schappen vind je ‘raw chocolate’. De smaak is bitter en in het begin misschien even wennen.

Hoeveel chocola mag je eten?

Hoewel er veel bewijs bestaat over de gezondheidsvoordelen van chocolade, spreekt het voor zich dat het eten van téveel chocola nadelig uitpakt voor je gezondheid.

Zolang je niet meer dan 30 g chocola per dag eet, hoef je je hierover weinig zorgen te maken.

De effecten van bestrijdingsmiddelen op migraine

Op veel cacaoplantages wordt met bestrijdingsmiddelen en kunstmest gewerkt. De middelen die gebruikt worden zijn erg schadelijk voor de gezondheid.

Alhoewel de hoeveelheden veilig worden geacht, is het raadzaam om bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te vermijden. Bekend is dat chemicaliën een negatief effect hebben op het zenuwstelsel en de hormoonbalans en daarmee van invloed kunnen zijn op migraine.

Kies daarom altijd voor biologische fairtrade chocola. 

chocola 7

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Serotonine en tryptofaan in chocola kan migraine verminderen

Het is bekend dat migrainepatiënten chronisch verlaagde serotoninespiegels hebben, terwijl de concentratie tijdens een aanval toeneemt. 

Als er een te laag serotonine gehalte is kunnen de bloedvaten verwijden en migraine triggeren.

Tryptofaan is een essentiële voorloper van serotonine. Een tekort aan tryptofaan, bijvoorbeeld door verminderde inname via de voeding, kan ook het risico op migraine vergroten.

Chocola bevat zowel tryptofaan als serotonine en zou daarmee de frequentie van migraineaanvallen kunnen verminderen.

Magnesium en riboflavine effectief tegen migraine

Chocola bevat veel vitamines en mineralen, waaronder magnesium en riboflavine, die worden aanbevolen bij de preventie van migraine.

Er is sterk bewijs voor het gunstige effect van magnesium voor chronische pijnaandoeningen. Chocola is een geweldige bron van magnesium. Het bevat tot wel 252,2 mg magnesium per 100 gram chocola.

Een andere vitamine die in chocolade wordt aangetroffen is riboflavine. Riboflavine blijkt ook efficiënt te zijn bij het verminderen van de frequentie van migraineaanvallen.

chocola 8

Chocola onderdrukt de CGRP-afgifte

CGRP is een eiwit dat vrijkomt rond de hersenen tijdens een migraineaanval. Wanneer CGRP vrijkomt, veroorzaakt het een intense ontsteking in de hersenvliezen. Deze ontsteking ligt bij veel migrainepatiënten ten grondslag aan de pijn van een migraineaanval.

Een met cacao verrijkt voedingspatroon voorkomt ontstekingsreacties en onderdrukt de CGRP-afgifte.

Chocola tegen stemmingsstoornissen bij migraine

Depressie en andere stemmingsstoornissen gaan vaak samen met migraine.

Nu is het bekend dat chocola een gunstig effect heeft op ons humeur en de gemoedstoestand. Daarnaast bevat chocola het stofje anandamide, wat zorgt voor een vergelijkbaar effect als marihuana, waardoor je je extra ontspannen kunt voelen.

Chocola en darmgezondheid

Cacao heeft niet alleen een krachtige ontstekingsremmende werking, maar zou ook het darmmicrobioom gunstig beïnvloeden. 

Het zijn de polyfenolen die een prebiotische werking hebben. Ze voeden de goede darmbacteriën. 

Aangetoond is dat pre- en probiotica een effectieve en heilzame werking heeft op chronische migraine. Cacao zou het darmmicrobioom hiermee kunnen ondersteunen.

is koffie gezond

Is chocola nu wel of geen goed idee bij Migraine?

Nu je bovenstaande leest, zou je denken dat chocola juist goed is bij Migraine.

Toch zijn er ook redenen om aan te nemen dat chocola juist een trigger kan zijn bij migraine. Zoals eerder aangegeven luidt een van de klassieke adviezen van artsen dan ook, om chocola te vermijden.

Hoe zit dit precies?

Waarom krijg je migraine van chocola?

Eerder lazen we dat serotonine mogelijk een gunstig effect kan hebben op migraine. Toch kan serotonine ook aangewezen worden als trigger voor migraine.

De concentratie van dit hormoon neemt tijdens een migraineaanval toe. Cacao bevat serotonine. Mogelijk speelt cacao in de aanloop naar migraine een rol bij de afgifte van serotonine.

Serotonine vernauwt de bloedvaten. Wanneer serotonine de vaten heeft dichtgeknepen gaan de hersenen reageren en wordt gezorgd voor extra bloedaanvoer. Bloedvaten binnen en buiten de schedel gaan dan uitrekken. Als gevolg hiervan dreunt elke polsslag door het hoofd.

Theoretisch is het mogelijk dat door het verhogen van het serotoninegehalte het eten van chocola een migraineaanval kan uitlokken. 

chocola 10

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Cafeïne en bèta-fenylethylamine in chocola

Daarnaast bevat chocola zowel cafeïne als, wat bij sommige mensen tot hoofdpijn kan leiden. 

Hetzelfde geldt voor bèta-fenylethylamine, het feel-good hormoon. Dit hormoon geeft onze hersenen weliswaar een oppepper, maar kan ook nadelig uitpakken bij migraine.

Nitraten in chocola

Chocola bevat net als bewerkt vlees en bepaalde groene groenten chemische stoffen genaamd nitraten. Sommige bacteriën die in onze mond leven breken deze nitraten af, wat resulteert in een chemisch bijproduct, genaamd nitriet.

Wanneer nitriet in de bloedstroom terecht komt kan het omgezet worden in de migraine veroorzakende stikstof nitrietoxide.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die migraine ontwikkelen meer bacteriën hebben die nitraten in nitrieten omzetten in hun mond en hun darmen. Vanuit dit perspectief zou het eten van chocola migraine kunnen uitlokken.

chocola 9

Zin in chocola of suiker?

De hunkering naar chocola bij het opkomen van een migraine aanval, kan te maken hebben met een schommelende bloedsuikerspiegel. In dit geval is het de suiker waar je behoefte aan hebt.

Het snel stijgen en daarna dalen van de bloedsuikerspiegel kan een uitlokkende factor zijn van migraine. Dit omdat het snelle stijgen en dalen gepaard gaan met de aanmaak van stresshormonen die voor het afwisselend aan- en ontspannen van de vaten kunnen leiden.

Bij een schommelende bloedsuikerspiegel heb je eerder trek in de zoetere varianten: melk- of witte chocola.

Bij migraine is het van belang om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

‘Self-fulfilling prophecy’ bij chocola en migraine

Soms is denken dat iets negatief is voldoende, om het negatieve effect te ervaren. We noemen dit verschijnsel ‘self-fulfilling prophecy’.

Als je denkt dat chocolade migraine uitlokt, dan kan chocolade ook daadwerkelijk een aanval uitlokken.

POMME24 klein vierkant

Psychologische symboolbetekenis van chocola

In de wetenschap gaan we ervanuit dat alle materie bestaat uit enkel chemische bestanddelen. Bij voeding wordt alleen gekeken naar nutriënten.

Er zijn ook andere manieren om te kijken naar de betekenis van chocola.

Zo zegt de Vlaamse levensfilosoof Christiane Beerlandt dat het verlangen naar pure chocola in de eerste plaats iets zegt over het ‘hart’ en zijn symboliek. Het staat voor: ik voel me te gespannen in mijn vel en ik heb behoefte aan meer ruimte, meer innerlijke vrijheid.

Pure chocola wil als het ware met een agressieve kracht in jou binnenduwen, zodat je gaat voelen dát je bent en wie je bent.

Zelfliefde 

De boodschap van jouw verlangen is om niet aan de oppervlakkige kant van jezelf te blijven hangen, maar te leren luisteren naar je ware gevoel. Zo zul je uitkomen bij een ultiem gevoel van zelfliefde en innerlijke vrijheid.

Het gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde ligt ten grondslag aan veel chonische welvaartsziekten, waaronder migraine. 

Helaas besteden we in onze maatschappij weinig aandacht aan de dieperliggende oorzaken van chronische ziekte.

Op zoek gaan naar dé kern van Migraine is precies het uitgangspunt van het PREMIUM programma: doorbreek migraine met voeding en bewustzijnsontwikkeling.

chocola 1

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Conclusie

Er zijn veel studies die verbanden laten zien tussen hoofdpijn en chocola, echter is het onduidelijk wat er fysiologisch precies gebeurt.

De hunkering naar chocola vlak voor een migraine-aanval kan te maken hebben met de behoefte aan bepaalde voedingsstoffen, waaronder magnesium. Maar ook kan de hunkering te maken hebben met een behoefte aan suiker.

Volgens de wetenschap is er onvoldoende bewijs dat chocola zelf een trigger is voor migraine.

Wel zijn er veel mogelijke mechanismen waardoor chocola migraine kan beïnvloeden. Zo kan het bijdragen aan migraine, maar ook kan het helpen een aanval te verminderen. 

Als je chocola eet, kies dan altijd voor:
● biologisch (fair trade)
● extra puur (minimaal 70%)
● bij voorkeur ‘raw chocolate’
● gezoet met natuurlijke suikers

En eet niet meer dan 30 gram chocola per dag.

chocola 3

Chocola is nooit dé oorzaak van migraine

Bedenk dat het nooit de chocola alleen kan zijn, die jou plat legt. Migraine heeft altijd te maken met een onderliggende disbalans.

Blijf dus vooral genieten van chocola, op een gezonde en verantwoorde manier. En leer daarnaast luisteren naar de fluisteringen van jouw lichaam. 

Migraine zal je dankbaar zijn!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan, waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel:

pomme-8 klein vierkant

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

Zelfheling bij migraine

Zelf kampte ik ruim 20 jaar met chronische MIGRAINE. Ik had werkelijk van alles geprobeerd om er vanaf te komen.

Tijdens onze 10 jaar reizen langs de continenten met het gezin, kwam ik in Australië in aanraking met de helende werking van voeding. 

Inmiddels ben ik helemaal van mijn klachten af. Sindsdien is het mijn missie om mensen zoals jij op holistische wijze, met voeding, leefstijl en zelfbewustzijn, te helpen naar een leven met minder MIGRAINE en meer energie.

Wist je dat het programma ‘Master Your Migraine’ al ontzettend veel vrouwen heeft geholpen met het activeren van het zelfhelend vermogen van het lichaam ten gunste van Migraine?

Sommigen zijn, net als ik, inmiddels helemaal klachtenvrij!

Onze ‘Pomme community’ komt maandelijks online samen, niet alleen voor vraag en antwoord op het gebied van voeding, leefstijl en orthomoleculair suppletie advies bij migraine, maar ook voor meditatie en verdieping. 

HIER lees je er alles over.

Daarnaast begeleidt ik met 1 op 1 coaching en systemische interventies (o.a. familieopstellingen) en retraites mensen, om op zoek te gaan naar de dieperliggende oorzaak van migraine.

Heb je de Migraine Agenda wel eens bekeken?

Heb je vragen? Neem gerust CONTACT met me op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van mij!

Warme groet,
ir. Marieke de Zwaan

chocola 5

Webinar ‘Doorbreek Migraine’

2.000 man gingen je voor!

10 voedingstips bij MIGRAINE

Wil jij weten wat mij heeft geholpen? 

Vraag dan het E-book aan waarin ik je mijn 10 beste voedingstips met je deel: